PAKTO portal o księgowości, rachunkowości i kadrach
  • Lipiec 04, 2017
    Cześć!!! Podoba Ci się nasza forma przekazu informacji z zakresu prawa pracy, prawa

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym Dodatki i ryczałty to dość często pojawiające się składniki wynagrodzeń. Czy i w jaki sposób uwzględniać je w wynagrodzeniach urlopowych ? Wynagrodzenie urlopowe a dodatki – prawo pracy W strukturze wynagrodzenia można wyróżnić dwie grupy składników: Obligatoryjne – należą do nich: stawka osobistego zaszeregowania, wynagrodzenie za czas przestoju, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas przerwy w pracy kierowców, dodatek za godziny nadliczbowe oraz pracę w niedzielę i święta,…

Czytaj więcej

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa w VAT

  Metoda kasowa   Art. 21 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Co to jest metoda kasowa? Metoda kasowa jest szczególną metodą rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Najczęściej moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT jest momentem wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast metoda kasowa definiuje moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, co do zasady w dniu otrzymania zapłaty części lub całości. Jak ustawodawca określa moment powstania obowiązku…

Czytaj więcej

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady Urlop okolicznościowy to jedno z najpopularniejszych uprawnień pracowniczych. Kiedy i jak z niego skorzystać ? Czym jest urlop okolicznościowy Urlop okolicznościowy zdefiniować możemy jako zwolnienie od pracy (wolny czas) wynikający z konieczności załatwienia spraw osobistych lub urzędowych, będących konsekwencją wystąpienia określonych zdarzeń życiowych. Czasem są to zdarzenia przewidziane, planowane, pewne (np. ślub) a niekiedy mają charakter nagły, losowy, niespodziewany (np. pogrzeb). Generalnie zwolnienia okolicznościowe możemy podzielić na dwie główne…

Czytaj więcej

Jak ustalić wartość poszczególnych składników spisu z natury według cen nabycia

Często przy wycenie składników podlegających pod spis z natury pojawia się problem z ustaleniem ceny nabycia, dlatego dziś poruszę ten temat podając konkretny przykład. Mam nadziej, że po nim wszystko się rozjaśni 🙂 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów cena nabycia to: § 3. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają: 3) cena nabycia – cenę zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny Każdy pracownik, który świadczy pracę w nadgodzinach a więc ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy, musi otrzymać rekompensatę. Może mieć ona formę finansową co oznacza, że zatrudniony poza normalnym wynagrodzeniem dostaje również dodatek lub formę rekompensaty w naturze, która oznacza udzielenie czasu wolnego ,,w zamian” za wypracowane nadgodziny. Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji trzeba…

Czytaj więcej

NIP na paragonie zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT

NIP na paragonie zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT

W jakich sytuacjach będzie wymagany NIP na paragonach? W jaki sposób Ministerstwo Finansów chce “skończyć” z “pustymi” fakturami? W jaki sposób podatnicy będą bardziej kontrolowani niż dotychczas?   Zapraszam 🙂   Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zawiera propozycje wprowadzenia w  ustawie o podatku od towarów regulacji dotyczących m.in. wystawiania faktur. Zgodnie z tą regulacją, w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się…

Czytaj więcej

Praca w porze nocnej – kodeks pracy

Praca w porze nocnej – kodeks pracy

Praca w porze nocnej – kodeks pracy Coraz szybsze tempo życia, brak rąk do pracy, ciągły rozwój, konieczność dostosowania się do potrzeb rynku czy po prostu specyfika działalności to główne zmienne, które wymuszają organizację pracy nie tylko w dzień ale także w nocy. Czym jest pora nocna według kodeksu pracy? Jak określić ją w przedsiębiorstwie? Jak powinna być rozliczana z pracownikiem ? Odpowiedzi w poniższym artykule. Praca w porze nocnej – definicja Artykuł 1517 kodeksu…

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Kto może zawiesić i na jaki okres działalność gospodarczą? Działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Pod warunkiem, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (Uwaga! Jeżeli okres zawieszenia działalności gospodarczej przypada w całości na luty, to wynosi on 28 albo 29…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ? Nieobecność pracownika spowodowana chorobą to nie tylko konieczność zorganizowania zastępstwa ale także wypłacenia odpowiednio ustalonego i obliczonego wynagrodzenia chorobowego. Jak zrobić to prawidłowo ? O czym  pamiętać ? Jakich zasad przestrzegać ? O tym poniższy artykuł wraz z przykładami. Podstawowe zasady ustalania i obliczania wynagrodzenia za czas choroby wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy; wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadku,…

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów zmiany

Podatkowa księga przychodów i rozchodów zmiany

Dzień dobry, Pamiętacie nagłówki w prasie i mediach odnośnie zmian jakie weszły w związku z uchyleniem przepisów w ustawie o pdof o obowiązku zawiadomienia naczelników właściwych urzędów skarbowych o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi? Ja pamiętam doskonale i pamiętam również, że od razu sprawdziłam rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir a tam zmian nie ma i obowiązek nadal istnieje. Zadzwoniłam do znajomego prawnika i zapytałam co…

Czytaj więcej
1 2 3 20