Strata do odliczenia w zeznaniu rocznym

Strata do odliczenia w zeznaniu rocznym

Strata z działalności gospodarczej wyjaśnienie Strata zgodnie z ary. 9 ust. 2 stanowi nadwyżkę poniesionych kosztów nad osiągniętymi przychodami. Jako przedsiębiorca lub osoba rozliczająca takiego przedsiębiorcę musisz wiedzieć, że stratę można odliczyć od dochodów po spełnieniu określonych warunków. O jakich warunkach mowa? Jak rozliczyć stratę poniesiona w związku z prowadzona działalnością gospodarcza? Koniecznie sprawdź w dzisiejszym artykule. Poniesioną stratę w latach poprzednich wykazaną w rozliczeniu rocznych można odliczyć od dochodu, ale nie zawsze w pełnej…

Czytaj całość

1% na organizacje pożytku publicznego

1% na organizacje pożytku publicznego

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zeznaniu: PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38 PIT-39 PIT-CFC mogą przeznaczyć 1% podatku od swoich dochodów/przychodów na poczet wybranej organizacji pożytku publicznego (dalej OPP). Jakie należy spełnić warunki by móc skorzystać z odliczenia 1% podatku na OPP 1. Złożenie zeznania podatkowego bądź jego korektę w ustawowym terminie: Do 31 stycznia (a do końca lutego w przypadku korekty)roku następującego po roku podatkowym: PIT-28 Do 30 kwietnia (a do…

Czytaj całość

Składka zdrowotna do odliczenia w 2016 roku

Składka zdrowotna do odliczenia w 2016 roku

Składka zdrowotna do odliczenia w 2016 roku – działalność gospodarcza Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że odliczenia nie dokonujemy w całości (9%) a jedynie 7,75% podstawy wymiaru. Przedsiębiorcy rozliczający się: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową, mogą skorzystać z odliczania składki zdrowotne w trakcie roku za każdy miesiąc/kwartał przy wyliczaniu zaliczki na podatek. Suma składek podlegających odliczeniu z…

Czytaj całość

Składki ZUS do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 rok

Składki ZUS do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 rok

Składki ZUS do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 rok Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez przedsiębiorcę w 2016 roku podlegają w całości odliczeniu od przychodu/dochodu. Odliczeniu podlegają wyłącznie te składki, które zostały: zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących; potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Składki ZUS nie podlegające odliczeniu Nie podlegają odliczeniu…

Czytaj całość

Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza.

Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za poszczególne miesiące na 2017 rok. Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza warunki preferencyjne Podstawą wymiaru składek dla przedsiębiorcy korzystającego z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych(tzw. “mały zus”) w 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 600 zł. Wysokość ta stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, które zgodnie…

Czytaj całość

ZUS dla nowych firm – zasady preferencyjne.

ZUS dla nowych firm – zasady preferencyjne.

Kto może skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na warunkach preferencyjnych? Z preferencyjnego opłacania składek ZUS mogą skorzystać tzw. nowi przedsiębiorcy u których zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nowego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę,…

Czytaj całość

Ulga rehabilitacyjna 2016

Ulga rehabilitacyjna 2016

Jesteś osobą niepełnosprawną bądź masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? Sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki związane z rehabilitacją uprawniają do skorzystania z  ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki której możesz obniżyć podatek w zeznaniu za 2016 rok. Ulga rehabilitacyjna 2016 – Jakie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej? Poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem…

Czytaj całość

Ulga prorodzinna 2016

Ulga prorodzinna 2016

Ulga prorodzinna 2016 – podstawowe pojęcia Ulga prorodzinna to inaczej ulga na dzieci. Jest jedną z ulg podatkowych jakie może zastosować polski podatnik po spełnieniu określonych kryteriów. Ulga prorodzinna polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot. Jakie to kwoty? Jakie warunki należy spełnić by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej? Jak ją obliczyć? Kto może skorzystać? O tym wszystkim w dzisiejszym wpisie. Ulga podatkowa na dzieci Na jakie dzieci przysługuje ulga podatkowa za 2016 rok? małoletnie,…

Czytaj całość

IKZE odliczenia od dochodu

IKZE odliczenia od dochodu

IKZE odliczenia od dochodu – krótki wstęp Podatnicy o których piszę poniżej, mogą w rozliczeniu za 2016 rok odliczyć od podstawy opodatkowania kwoty wpłacane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej IKZE). Co to jest IKZE? Jaki limity obowiązują? Jak skorzystać z odliczenia? O tym w dalszej części artykułu. Zapraszam 👌 Co to jest IKZE? IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jest jedną z możliwości odkładania na emeryturę. Należy pamiętać jednak, że w momencie wypłaty środków zgodnie…

Czytaj całość

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój – podstawowe pojęcia Zanim zacznę omawiać ulgę podatkową na badania i rozwój pozwól, że zapoznam Cię z dwoma ważnymi pojęciami o których będzie mowa w dalszej części artykułu: Ulga podatkowa na badanie i rozwój– to ulga, która od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Przedsiębiorca mogący skorzystać z ulgi na badana i rozwój odliczy od swoich dochodów od 10 do 30% kosztów kwalifikowanych ujętych w…

Czytaj całość
1 2 3 7