Nowa stawka godzinowa przy umowie zlecenie zatwierdzona. Co na to Przedsiębiorcy?

Nowa stawka godzinowa przy umowie zlecenie zatwierdzona. Co na to Przedsiębiorcy?

Projekt ustawy odnośnie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług w tym samozatrudnionych, został zatwierdzony przez Radę Ministrów 31 maja 2016 roku. Co to oznacza? Jakich dodatkowych wymogów będą musieli przestrzegać przedsiębiorcy zawierający wyżej wymienione umowy? Sprawdźmy! Celem wprowadzenia omawianych zmian było przeciwdziałanie nadużywaniu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Niejednokrotnie zdarzało się, że przedsiębiorcy zawierając umowy cywilnoprawne podawali w…

Czytaj więcej

Nowe terminy zawierania umów o pracę – zmiany od 1 września 2016.

Nowe terminy zawierania umów o pracę – zmiany od 1 września 2016.

                                                                                                                                                     …

Czytaj więcej

Moment rozliczenia podatku należnego z powodu korekty faktury.

Moment rozliczenia podatku należnego z powodu korekty faktury.

Moja firma wystawiła na rzecz naszego kontrahenta fakturę korygującą z dniem 26 maja 2016 roku. Przyczyną korekty była obniżka cen udzielona w formie rabatu. Moje pytanie jest następujące: Kiedy możemy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z opisanej przeze mnie sytuacji? Rad.In. Rad.In. Moment obniżenia podatku należnego wynikającego z korekty faktury uzależniony jest od daty dostarczenia potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. Przykład. Jeżeli potwierdzenie wpłynie do Waszej firmy do 27 czerwca, czyli przed obowiązkiem złożenia…

Czytaj więcej

Korekta faktury VAT RR – na kim spoczywa obowiązek?

Korekta faktury VAT RR – na kim spoczywa obowiązek?

Witam. Wystawiłam jakiś czas temu błędną fakturę VAT RR. Proszę o informację kto ma wystawić teraz korektę takiej faktury? Obowiązek ten spoczywa na nabywcy czy sprzedawcy? Dorota.P. Witaj Doroto. Pytanie może budzić sporo kontrowersji ponieważ ustawa o VAT nie reguluje zasad korygowania faktur VAT RR. W takiej sytuacji jednak, zastosowanie będą miały ogólne zasady wystawiania faktur korygujących – art. 106 j ustawy o VAT. Z tego artykułu wynika, że fakturę korygującą wystawia sprzedawca – podmiot…

Czytaj więcej

Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy a umowa na czas określony = kontrola z PIP?

Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy a umowa na czas określony = kontrola z PIP?

Witam! Dzisiaj o kontroli PIP wynikającej z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Pisałam już wcześniej o tym, że znowelizowany art. 25¹ Kodeksu pracy określa okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w którym: łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Inicjatorzy nowelizacji przepisów przewidzieli wyjątki, których nie dotyczą…

Czytaj więcej

Wydatki na studia przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów.

Wydatki na studia przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów.

                                                                                                                                                     …

Czytaj więcej

Jak wybrać formę prawną działalności gospodarczej?

Jak wybrać formę prawną działalności gospodarczej?

  Jeżeli chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad wyborem formy prawnej to zapraszam do przeczytania dzisiejszego artykułu. Tutaj znajdziesz skrót najważniejszych informacji wszystkich dostępnych form prawnych prowadzonych działalności. Jakie są dostępne formy prawne prowadzonej działalności? Formy prawne regulowane przez kodeks cywilny Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilnaSpółki prawa handlowego regulowane przez kodeks spółek handlowychSpółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjnaSpółki kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna. Zacznijmy zatem od form prawnych…

Czytaj więcej

Czy będziemy mieli wydłużony urlop wypoczynkowy z 26 do 32 dni?

Czy będziemy mieli wydłużony urlop wypoczynkowy z 26 do 32 dni?

Obecnie zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (K.p. art. 152 . §1). Prawa do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec. Aktualne przepisy kodeksu pracy wyszczególniają wymiar urlopu w wysokości: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest powyżej 10 lat. OPZZ postuluje za wydłużeniem płatnego urlopu wypoczynkowego. 6 czerwca 2016 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) ogłosiło…

Czytaj więcej

Korekta deklaracji VAT-7 po zmianach w 2016 roku.

Korekta deklaracji VAT-7 po zmianach w 2016 roku.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r art. 81 § 1 każdy płatnik (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej) może dokonać korekty uprzednio złożonej deklaracji. W tym celu należy złożyć ponownie poprawnie wypełnioną deklarację, zaznaczając przy tym, że jest to korekta. W jakiej sytuacji nie możesz złożyć korekty deklaracji? Możliwość złożenia korekty deklaracji zostaje zawieszona na czas trwania kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego za okresy objęte tym postępowaniem bądź kontrolą….

Czytaj więcej

Nowe zasady zawierania ponownych umów o pracę na okres próbny po zmianach w 2016 roku

Nowe zasady zawierania ponownych umów o pracę na okres próbny po zmianach w 2016 roku

Ostatnia aktualizacja przepisów Kodeksu p, która weszła w życie od 22 lutego 2016 roku dotycząca terminowego zatrudniania pracowników odnosi się również do zatrudniania na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie przewidywały możliwości zawarcia ponownie umowy o pracę na okres próbny. Od 22 lutego 2016 roku taka sytuacja jest możliwa po spełnieniu pewnych wymogów. O tym w dzisiejszym artykule. Jakie wymagania stawiają znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy w związku z ponownym…

Czytaj więcej
1 8 9 10 11