Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ? Nie zawsze możliwe jest aby pracownik przepracował pełny miesiąc. Wynikać to może z różnych przyczyn tj. np.: urlop bezpłatny, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński, podjęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca. Pojawia się wówczas pytanie: jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za przepracowany okres ? Nie jest to skomplikowane ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które przedstawiam poniżej. Sposoby obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Sposób obliczania wypłaty pracownika, który…

Czytaj więcej

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ? Nie zawsze w czasie trwania stosunku pracy pracownik ma możliwość zrealizować należny urlop wypoczynkowy. Co dzieje się z niewykorzystanym wolnym ? Trzeba naliczyć i wypłacić ,,rekompensatę”…. W jaki sposób ? kiedy ? dlaczego ? Odpowiedzi poniżej 🙂 Czym jest ekwiwalent urlopowy i kiedy należy go wypłacić ? Ekwiwalent urlopowy jest pieniężnym świadczeniem wypłacanym z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego jedynie w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownik nabywa do…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ? Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika co oznacza, że występuje w każdej firmie, w której jest choć jedna osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe konieczna jest znajomość przepisów prawa pracy oraz zasad jakie obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe-kiedy, dla kogo, czy obowiązkowo? Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do skorzystania z urlopu…

Czytaj więcej

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Umowa o pracę a umowa zlecenia Umowa zlecenie i umowa o pracę to obecnie dwie najbardziej popularne formy umów dokumentujące nawiązanie i realizację współpracy.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym się charakteryzują, czym różnią, jak regulują kooperację między stronami itp. koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Umowa o pracę a umowa zlecenie – porównanie Prawidłowe rozróżnienie tych dwóch rodzajów umów dość często powoduje w praktyce spore problemy, głównie w sytuacjach gdy umowy zlecenia są długotrwałe. Mimo to istnieją…

Czytaj więcej

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady Likwidacja górnego limitu składek to temat, który wywołał niemałą burzę w różnych środowiskach i sferach życia społecznego. Dlaczego jest to kwestia tak sporna, co zmiany oznaczają dla pracodawców, pracowników, ZUS-u ??? Wszystko na ten temat przeczytacie w poniższym artykule. Czym jest górny limit składek ZUS Górny limit składek ZUS oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od płatników do momentu, w którym ich dochody (dochody…

Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 lipca 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 lipca 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 lipca 2018 r. Elektroniczne zwolnienia lekarskie czyli tzw. e-ZLA w niektórych przedsiębiorstwach oraz przychodniach już funkcjonują, w innych będą musiały być wdrożone najpóźniej od 1 lipca 2018 r. Jakie konsekwencje dla pracodawcy, pracownika, lekarza niesie taka zmiana ? Dla kogo wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami i kosztami a dla kogo z dodatkowymi korzyściami ? To wszystko w poniższym artykule. Zapraszam do przeczytania i wygenerowania własnych wniosków 😉 E-ZLA…

Czytaj więcej

RODO

RODO

RODO Rozwój nowych technologii i bardzo szybki postęp w zakresie cyfryzacji przynoszą wiele korzyści ale też niebezpieczeństw, głównie związanych z pobieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, czy publikowaniem danych osobowych. Każdy przedsiębiorca musi, z mocy obowiązującego prawa, zadbać o to aby dane osobowe pracowników, kontrahentów, dostawców, odbiorców, współpracowników etc. były należycie chronione. W celu poprawy sytemu bezpieczeństwa jak również ujednolicenia prawa Unia Europejska opracowała tzw. RODO. Czym jest RODO ? RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych…

Czytaj więcej

Ulga na start-kto i kiedy nie musi opłacać składek ZUS ?

Ulga na start-kto i kiedy nie musi opłacać składek ZUS ?

Ulga na start-kto i kiedy nie musi opłacać składek ZUS ? W dniu 26 stycznia 2018 r. uchwalono wszystkie ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu, a więc ustawy tj.: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne…

Czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r. Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje odnoszące się do kwestii zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. O czym mówią aktualne przepisy, co wprowadzają, czy będą ułatwiać czy utrudniać zatrudnianie obcokrajowców ??? Odpowiedzi w poniższym artykule. Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. ? Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku…

Czytaj więcej

Zatrudnianie młodocianych po 1 września 2018 r. – wiek, czas pracy, urlop

Zatrudnianie młodocianych po 1 września 2018 r. – wiek, czas pracy, urlop

Zatrudnianie młodocianych po 1 września 2018 r. – wiek, czas pracy, urlop Zatrudniasz lub planujesz przyjąć do grona Twoich pracowników młodocianego ? Dowiedz się jakie obowiązki temu towarzyszą, na co zwrócić uwagę w kwestiach planowania pracy czy rozliczania, jakie zmiany nastąpią od 1 września 2018 r. Definicja pracownika młodocianego W aktualnie obowiązującym stanie prawnym młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zgodnie jednak ze zmianą, która ma wejść w życie…

Czytaj więcej
1 2 3 7