Rewolucja w podatkach – Jednolity podatek łączący PIT, ZUS, NFZ od 2018 roku?

Rewolucja w podatkach – Jednolity podatek łączący PIT, ZUS, NFZ od 2018 roku?

Henryk Kowalczyk – szef Komitetu Stałego Rady Ministrów potwierdził wprowadzenie jednolitej daniny łączącej składki na : ZUS, NFZ i PIT: Jest kierunkowa decyzja polityczna, że będzie wprowadzony jednolity podatek łączący PIT oraz składki na ZUS i NFZ – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, a na przełomie 2017 roku projekt ma zostać ostatecznie zatwierdzony. Henryk Kowalczyk mówił o tym, że nowa reforma ma trzy zasadnicze…

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne również dla pracownika początkującego.

Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne również dla pracownika początkującego.

  W aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy może być ustalone na poziomie równym 80% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Od 1 stycznia 2017 roku ten stan prawny ulegnie zmianie na mocy ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy będą dotyczyły m.in.: nowych regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na umowie zlecenia oraz…

Czytaj więcej

Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 000 zł. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 000 zł. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Płaca minimalna stanowi najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pacę. Od 2007 roku płaca minimalna wzrosła z 936 zł w 2007 r. do 1850 zł w 2016 r. W 2017 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 000 zł Premier Beata Szydło zaproponowała, aby płaca minimalna w 2017 r. wyniosła 2 tys. zł. Tę propozycję przyjęła Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca. Dziś (13.09.2016) Premier podpisała rozporządzenie…

Czytaj więcej

Powstanie nowy kodeks pracy…

Powstanie nowy kodeks pracy…

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 września 2016 opublikowało komunikat na stronie www.mpips.gov.p odnośnie obowiązku stworzenia nowego kodeksu pracy. Oto treść informacji: “Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. – Wracamy do pracy nad nowymi kodeksami pracy. Uważamy, że kodeks z 1974 roku wymaga zmiany – powiedziała minister Elżbieta…

Czytaj więcej
1 2 3