Ulga rehabilitacyjna 2016

Ulga rehabilitacyjna 2016

Jesteś osobą niepełnosprawną bądź masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? Sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki związane z rehabilitacją uprawniają do skorzystania z  ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki której możesz obniżyć podatek w zeznaniu za 2016 rok. Ulga rehabilitacyjna 2016 – Jakie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej? Poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem…

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna 2016

Ulga prorodzinna 2016

Ulga prorodzinna 2016 – podstawowe pojęcia Ulga prorodzinna to inaczej ulga na dzieci. Jest jedną z ulg podatkowych jakie może zastosować polski podatnik po spełnieniu określonych kryteriów. Ulga prorodzinna polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot. Jakie to kwoty? Jakie warunki należy spełnić by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej? Jak ją obliczyć? Kto może skorzystać? O tym wszystkim w dzisiejszym wpisie. Ulga podatkowa na dzieci Na jakie dzieci przysługuje ulga podatkowa za 2016 rok? małoletnie,…

Czytaj więcej

IKZE odliczenia od dochodu

IKZE odliczenia od dochodu

IKZE odliczenia od dochodu – krótki wstęp Podatnicy o których piszę poniżej, mogą w rozliczeniu za 2016 rok odliczyć od podstawy opodatkowania kwoty wpłacane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej IKZE). Co to jest IKZE? Jaki limity obowiązują? Jak skorzystać z odliczenia? O tym w dalszej części artykułu. Zapraszam 👌 Co to jest IKZE? IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jest jedną z możliwości odkładania na emeryturę. Należy pamiętać jednak, że w momencie wypłaty środków zgodnie…

Czytaj więcej

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój – podstawowe pojęcia Zanim zacznę omawiać ulgę podatkową na badania i rozwój pozwól, że zapoznam Cię z dwoma ważnymi pojęciami o których będzie mowa w dalszej części artykułu: Ulga podatkowa na badanie i rozwój– to ulga, która od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Przedsiębiorca mogący skorzystać z ulgi na badana i rozwój odliczy od swoich dochodów od 10 do 30% kosztów kwalifikowanych ujętych w…

Czytaj więcej

Ulga za internet 2016

Ulga za internet 2016

Ulga za internet 2016 – nie dla wszystkich Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, którego dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych (zeznanie roczne składa na formularzu PIT-37 lub PIT-36) lub, który swoje przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym (zeznanie roczne na formularzu PIT-28) może skorzystać z ulgi internetowej po spełnieniu określonych wymogów. Podatnicy, którzy z początkiem roku podatkowej wybrali dla swoich dochodów sposób opodatkowania na zasadzie podatku liniowego nie będą mogli skorzystać z ulgi za internet…

Czytaj więcej

Jak odliczyć krwiodawstwo od podatku?

Jak odliczyć krwiodawstwo od podatku?

Jak odliczyć krwiodawstwo od podatku -wstępne informacje Każdy honorowy dawca krwi ma prawo do odliczenia wartości przekazanej w danym roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa: od przychodu, jeżeli jest ryczałtowcem (rozliczenie roczne na formularzu PIT-28) od dochodu, jeżeli podlega opodatkowaniu skalą podatkową (rozliczenie roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37). Pamiętaj! O gromadzeniu dokumentacji potwierdzającej honorowe oddanie krwi w postaci zaświadczenia od jednostki w której tą krew oddawał. Dokument ten powinien być przechowywany minimum 5 lat. Honorowy…

Czytaj więcej
1 2 3