Obowiązki pracodawcy na koniec roku

Obowiązki pracodawcy na koniec roku

Obowiązki pracodawcy na koniec roku Zakończenie roku kalendarzowego to moment przełomowy dla każdego z nas. Oznacza nie tylko nowe postanowienia, obietnice, zmiany ale także podsumowanie tego co już za nami. Analizujemy wszystko co udało nam się zrealizować jak również to do czego dążyliśmy ale z jakichś powodów osiągnięcie celu okazało się niemożliwe. Także dla pracodawców jest to czas szczególny pod względem obowiązków jakie mają wobec swoich pracowników. Przedsiębiorca na przełomie roku nie tylko bowiem kalkuluje…

Czytaj więcej

Rodzaje umów cz. II

Rodzaje umów cz. II

Rodzaje umów cz. II Poniżej kolejna część artykułu dotycząca tym razem dwóch najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zapraszam do lektury oraz wyrażenia swojej opinii, jak również przesłania ewentualnych zapytań. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło – charakterystyka Umowa zlecenie – jest umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez Kodeks cywilny. Oznacza, że przyjmujący zlecenie (tzw. zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (tzw. zleceniodawcy). W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy na rzecz…

Czytaj więcej

Rodzaje umów cz. I

Rodzaje umów cz. I

Rodzaje umów cz. I Podstawą do wykonania jak również rozliczenia jakiekolwiek pracy jest zawsze odpowiednio zawarta UMOWA. Stanowi ona gwarancję oraz pewnego rodzaju zabezpieczenie rzetelnego wykonania określonych zadań dla jednej strony i stosownej, ustalonej z góry zapłaty dla drugiej strony. Ponadto określa dodatkowe elementy tj. np. stanowisko pracy, rodzaj wykonywanego dzieła/zlecenia, kwotę roszczenia/odszkodowania, termin i miejsce wykonywania zadań itp. Każda z opisanych w polskim ustawodawstwie form zatrudnienia ma określone zalety oraz wady. Przed podpisaniem którejkolwiek…

Czytaj więcej

Kolejna umowa na czas określony

Kolejna umowa na czas określony

Kolejna umowa na czas określony Podpisałeś/aś już kolejną umowę o pracę na czas określony ? Koniecznie sprawdź jaki jest limit, jak również przez jaki łączny czas mogą trwać takie umowy. Wszystkiego o zawieraniu kolejnej umowy o pracę na czas określony dowiesz się z poniższego artykułu. Zasady zawierania umów o pracę na czas określony W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowy terminowe mogą być zawierane z pracownikami na okres maksymalnie do 3 lat (3 miesiące umowy na…

Czytaj więcej

Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna Przejście na emeryturę, rentę czy śmierć pracownika wiążą się nie tylko z zakończeniem stosunku pracy ale także z obowiązkiem wypłaty odpowiedniej odprawy. Czy i kiedy odprawa należy się Twojemu pracownikowi lub jego najbliższym? Sprawdź to w poniższym artykule. Odprawa emerytalna Prawo do odprawy emerytalnej ma pracownik, który spełnia warunki do przyznania emerytury, co oznacza, że wystąpiły wobec tego pracownika: rozwiązanie stosunku pracy, związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę….

Czytaj więcej

Treść umowy o pracę i termin rozwiązania stosunku pracy

Treść umowy o pracę i termin rozwiązania stosunku pracy

Treść umowy o pracę i termin rozwiązania stosunku pracy Na co dzień każdy z nas ma do czynienia z różnymi rodzajami umów. Każda transakcja, stosunek pracy, zakup, sprzedaż opiera się na umowie, nie zawsze oczywiście pisemnej. Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym typem umowy pisemnej jest umowa potwierdzająca zatrudnienie, określana po prostu jako umowa o pracę. O tym jak powinna być skonstruowana i jakie elementy ewentualnie może zawierać przeczytasz w dzisiejszym artykule. Poniżej dowiesz się także…

Czytaj więcej

Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia Dniówka, tygodniówka, pensja miesięczna…. do kiedy pracownik powinien otrzymać pieniądze za wykonaną pracę ? Jak ustalić właściwie termin i częstotliwość wypłat w przedsiębiorstwie? O tym i innych aspektach wypłaty wynagrodzenia przeczytacie w poniższym artykule. Jak ustalić termin wypłaty wynagrodzenia ? Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Należy jednak pamiętać, że termin przekazywania pensji musi być stały i konkretny. Zapis dotyczący ustalonego przez zakład pracy terminu i…

Czytaj więcej

Zwrot kosztów podróży służbowej

Zwrot kosztów podróży służbowej

Zwrot kosztów podróży służbowej Jeśli jesteś pracodawcą i nie wiesz jak rozliczyć koszty podróży służbowej zatrudnionego lub jesteś pracownikiem, którego szef deleguje poza stale miejsce pracy i zastanawiasz się jakie w związku z tym masz prawa, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Znajdziesz w nim omówienia przepisów prawnych i wskazówki dotyczące rozliczania krajowej i zagranicznej podróży służbowej. Podróż służbowa- czym jest, za co i kiedy przysługuje zwrot kosztów ? Podróż służbowa określona jest w kodeksie pracy jako…

Czytaj więcej

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Jednym z najważniejszych aktów wewnątrzzakładowych, zarówno w perspektywie pracownika jak i pracodawcy, jest regulamin wynagradzania. Czy jako pracodawca musisz taki dokument posiadać? co z niego wynika i jak wpływa na kreowanie stosunku pracy? Przeczytaj o tym poniżej. Regulamin wynagradzania-co normuje, kogo dotyczy, kiedy może a kiedy musi być wprowadzony… Regulamin wynagradzania to dokument, który ma za zadanie określić warunki zapłaty za pracę jak również przyznawania innych świadczeń związanych z zatrudnieniem w danym zakładzie. …

Czytaj więcej

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające Zastanawiałeś/aś się kiedyś czy pracodawca może obniżyć Ci pensję, zmniejszyć wymiar etatu, zdegradować na niższe stanowisko czy zmienić jakiekolwiek dotychczasowe warunki obowiązującej umowy o pracę na gorsze? Odpowiedź brzmi: Tak, pracodawca poprzez wypowiedzenie zmieniające może dokonać zmian warunków pracy/płacy na niekorzyść pracownika. Co to dokładnie oznacza, jakie ma przyczyny i konsekwencje oraz jak postąpić może pracownik dowiesz się z poniższego artykułu. Wypowiedzenie zmieniające – definicja, uzasadnienie Wypowiedzenie zmieniające to dokument poprzez który pracodawca…

Czytaj więcej
1 2 3 4 7