Zasiłek opiekuńczy-komu przysługuje, na jakich zasadach, kiedy jest wypłacany ?

Zasiłek opiekuńczy-komu przysługuje, na jakich zasadach, kiedy jest wypłacany ? Choroba członka rodziny lub nieprzewidziane zamknięcie placówki szkolnej lub wychowawczej do której uczęszcza dziecko to...

Lista płac – jak obliczyć wynagrodzenie netto pracownikowi ?

Lista płac - jak obliczyć wynagrodzenie netto pracownikowi ? Lista płac to jeden z najważniejszych dokumentów kadrowo-płacowych. Choć można ją obecnie bez problemu sporządzić w...

Umowy cywilnoprawne-charakterystyka

Umowy cywilnoprawne-charakterystyka Przedsiębiorcy dość często decydują się na zawieranie umów cywilnoprawnych, głównie ze względu na niższe koszty niż przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o...

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy Każdy pracownik wykonuje pracę w określonym systemie czasowym - najlepiej dostosowanym do rodzaju oraz organizacji działań. Jakie systemy czasu pracy dopuszcza kodeks...

Odpoczynek i przerwy w czasie pracy

Odpoczynek i przerwy w czasie pracy Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że wypoczęty pracownik efektywniej wykonuje swoją pracę i osiąga lepsze wyniki a...

Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę

Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę Zarówno nawiązanie jak i zakończenie stosunku pracy wiąże się z koniecznością dopełnienia przez pracodawcę określonych procedur wynikających...

Ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem

Ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem W określonych prawnie sytuacjach pracodawca ma ograniczone prawo do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę co określone jest jako tzw....

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia Zgodnie z art. 184 kodeksu pracy za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego...

Ryzyko zawodowe-pojęcie, cel i metody oceny

Ryzyko zawodowe-pojęcie, cel i metody oceny Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do: -oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych...

Ochrona danych osobowych w trakcie rekrutacji i zatrudnienia

Ochrona danych osobowych w trakcie rekrutacji i zatrudnienia Czym są dane osobowe ? Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, jakie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej...

Bądź na bieżąco

588SubskrybującySubskrybuj