Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza.

Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za poszczególne miesiące na 2017 rok. Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza warunki preferencyjne Podstawą wymiaru składek dla przedsiębiorcy korzystającego z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych(tzw. “mały zus”) w 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 600 zł. Wysokość ta stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, które zgodnie…

Czytaj więcej

ZUS dla nowych firm – zasady preferencyjne.

ZUS dla nowych firm – zasady preferencyjne.

Kto może skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na warunkach preferencyjnych? Z preferencyjnego opłacania składek ZUS mogą skorzystać tzw. nowi przedsiębiorcy u których zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nowego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę,…

Czytaj więcej

Niższe składki ZUS – kto może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek a kogo przywilej ten nie dotyczy?

Niższe składki ZUS – kto może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek a kogo przywilej ten nie dotyczy?

Składki ZUS na preferencyjnych warunkach Niektóre osoby mogą skorzystać z przywileju opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis dotyczy działalności gospodarczych rozpoczętych po 24 sierpnia 2005 roku (25 sierpnia 2005 roku weszła w życie nowelizacja). Prawo do opłacania składek na omawianych warunkach przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.  W 2016 roku składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone na zasadach preferencyjnych wynoszą: 465,28 zł…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie netto dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

Jak obliczyć wynagrodzenie netto dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

                    Witajcie! Dzisiaj krótki artykuł na temat obliczania wynagrodzenia netto dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zanim przejdziemy do schematu i wyliczeń najpierw przyjrzyjmy się założeniom : pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000,00 zł brutto/miesiąc, pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 111,25 zł, pracownik złożył stosowane oświadczenie na druku PIT-2 upoważniając go tym samym do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o 1/12…

Czytaj więcej

Nowa stawka godzinowa przy umowie zlecenie zatwierdzona. Co na to Przedsiębiorcy?

Nowa stawka godzinowa przy umowie zlecenie zatwierdzona. Co na to Przedsiębiorcy?

Projekt ustawy odnośnie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług w tym samozatrudnionych, został zatwierdzony przez Radę Ministrów 31 maja 2016 roku. Co to oznacza? Jakich dodatkowych wymogów będą musieli przestrzegać przedsiębiorcy zawierający wyżej wymienione umowy? Sprawdźmy! Celem wprowadzenia omawianych zmian było przeciwdziałanie nadużywaniu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Niejednokrotnie zdarzało się, że przedsiębiorcy zawierając umowy cywilnoprawne podawali w…

Czytaj więcej

Nowe terminy zawierania umów o pracę – zmiany od 1 września 2016.

Nowe terminy zawierania umów o pracę – zmiany od 1 września 2016.

                                                                                                                                                     …

Czytaj więcej

Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy a umowa na czas określony = kontrola z PIP?

Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy a umowa na czas określony = kontrola z PIP?

Witam! Dzisiaj o kontroli PIP wynikającej z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Pisałam już wcześniej o tym, że znowelizowany art. 25¹ Kodeksu pracy określa okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w którym: łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Inicjatorzy nowelizacji przepisów przewidzieli wyjątki, których nie dotyczą…

Czytaj więcej

Czy będziemy mieli wydłużony urlop wypoczynkowy z 26 do 32 dni?

Czy będziemy mieli wydłużony urlop wypoczynkowy z 26 do 32 dni?

Obecnie zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (K.p. art. 152 . §1). Prawa do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec. Aktualne przepisy kodeksu pracy wyszczególniają wymiar urlopu w wysokości: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest powyżej 10 lat. OPZZ postuluje za wydłużeniem płatnego urlopu wypoczynkowego. 6 czerwca 2016 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) ogłosiło…

Czytaj więcej

Nowe zasady zawierania ponownych umów o pracę na okres próbny po zmianach w 2016 roku

Nowe zasady zawierania ponownych umów o pracę na okres próbny po zmianach w 2016 roku

Ostatnia aktualizacja przepisów Kodeksu p, która weszła w życie od 22 lutego 2016 roku dotycząca terminowego zatrudniania pracowników odnosi się również do zatrudniania na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie przewidywały możliwości zawarcia ponownie umowy o pracę na okres próbny. Od 22 lutego 2016 roku taka sytuacja jest możliwa po spełnieniu pewnych wymogów. O tym w dzisiejszym artykule. Jakie wymagania stawiają znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy w związku z ponownym…

Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie pracy w umowach o pracę od 2016 roku

Zmiany w kodeksie pracy w umowach o pracę od 2016 roku

Nowelizacja przepisów kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 dotyczy: zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony likwidacji umów zawieranych na zastępstwo ponownego zawierania umów o pracę na okres próbny okresów wypowiedzenia umów na czas określony doprecyzowania jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Nowe zasady zawierania umów o pracę W dzisiejszym artykule zajmiemy się nowelizacją przepisów od 2016 roku w zakresie zawierania umów o pracę z pracownikiem….

Czytaj więcej
1 3 4 5 6