Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym Dodatki i ryczałty to dość często pojawiające się składniki wynagrodzeń. Czy i w jaki sposób uwzględniać je w wynagrodzeniach urlopowych ? Wynagrodzenie urlopowe a dodatki – prawo pracy W strukturze wynagrodzenia można wyróżnić dwie grupy składników: Obligatoryjne – należą do nich: stawka osobistego zaszeregowania, wynagrodzenie za czas przestoju, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas przerwy w pracy kierowców, dodatek za godziny nadliczbowe oraz pracę w niedzielę i święta,…

Czytaj więcej

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady

Urlop okolicznościowy prawo pracy – przykłady Urlop okolicznościowy to jedno z najpopularniejszych uprawnień pracowniczych. Kiedy i jak z niego skorzystać ? Czym jest urlop okolicznościowy Urlop okolicznościowy zdefiniować możemy jako zwolnienie od pracy (wolny czas) wynikający z konieczności załatwienia spraw osobistych lub urzędowych, będących konsekwencją wystąpienia określonych zdarzeń życiowych. Czasem są to zdarzenia przewidziane, planowane, pewne (np. ślub) a niekiedy mają charakter nagły, losowy, niespodziewany (np. pogrzeb). Generalnie zwolnienia okolicznościowe możemy podzielić na dwie główne…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny Każdy pracownik, który świadczy pracę w nadgodzinach a więc ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy, musi otrzymać rekompensatę. Może mieć ona formę finansową co oznacza, że zatrudniony poza normalnym wynagrodzeniem dostaje również dodatek lub formę rekompensaty w naturze, która oznacza udzielenie czasu wolnego ,,w zamian” za wypracowane nadgodziny. Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji trzeba…

Czytaj więcej

Praca w porze nocnej – kodeks pracy

Praca w porze nocnej – kodeks pracy

Praca w porze nocnej – kodeks pracy Coraz szybsze tempo życia, brak rąk do pracy, ciągły rozwój, konieczność dostosowania się do potrzeb rynku czy po prostu specyfika działalności to główne zmienne, które wymuszają organizację pracy nie tylko w dzień ale także w nocy. Czym jest pora nocna według kodeksu pracy? Jak określić ją w przedsiębiorstwie? Jak powinna być rozliczana z pracownikiem ? Odpowiedzi w poniższym artykule. Praca w porze nocnej – definicja Artykuł 1517 kodeksu…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ? Nieobecność pracownika spowodowana chorobą to nie tylko konieczność zorganizowania zastępstwa ale także wypłacenia odpowiednio ustalonego i obliczonego wynagrodzenia chorobowego. Jak zrobić to prawidłowo ? O czym  pamiętać ? Jakich zasad przestrzegać ? O tym poniższy artykuł wraz z przykładami. Podstawowe zasady ustalania i obliczania wynagrodzenia za czas choroby wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy; wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadku,…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ? Nie zawsze możliwe jest aby pracownik przepracował pełny miesiąc. Wynikać to może z różnych przyczyn tj. np.: urlop bezpłatny, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński, podjęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca. Pojawia się wówczas pytanie: jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za przepracowany okres ? Nie jest to skomplikowane ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które przedstawiam poniżej. Sposoby obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Sposób obliczania wypłaty pracownika, który…

Czytaj więcej

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop ? Nie zawsze w czasie trwania stosunku pracy pracownik ma możliwość zrealizować należny urlop wypoczynkowy. Co dzieje się z niewykorzystanym wolnym ? Trzeba naliczyć i wypłacić ,,rekompensatę”…. W jaki sposób ? kiedy ? dlaczego ? Odpowiedzi poniżej 🙂 Czym jest ekwiwalent urlopowy i kiedy należy go wypłacić ? Ekwiwalent urlopowy jest pieniężnym świadczeniem wypłacanym z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego jedynie w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownik nabywa do…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ? Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika co oznacza, że występuje w każdej firmie, w której jest choć jedna osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe konieczna jest znajomość przepisów prawa pracy oraz zasad jakie obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe-kiedy, dla kogo, czy obowiązkowo? Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do skorzystania z urlopu…

Czytaj więcej

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Umowa o pracę a umowa zlecenia Umowa zlecenie i umowa o pracę to obecnie dwie najbardziej popularne formy umów dokumentujące nawiązanie i realizację współpracy.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym się charakteryzują, czym różnią, jak regulują kooperację między stronami itp. koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Umowa o pracę a umowa zlecenie – porównanie Prawidłowe rozróżnienie tych dwóch rodzajów umów dość często powoduje w praktyce spore problemy, głównie w sytuacjach gdy umowy zlecenia są długotrwałe. Mimo to istnieją…

Czytaj więcej

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady Likwidacja górnego limitu składek to temat, który wywołał niemałą burzę w różnych środowiskach i sferach życia społecznego. Dlaczego jest to kwestia tak sporna, co zmiany oznaczają dla pracodawców, pracowników, ZUS-u ??? Wszystko na ten temat przeczytacie w poniższym artykule. Czym jest górny limit składek ZUS Górny limit składek ZUS oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od płatników do momentu, w którym ich dochody (dochody…

Czytaj więcej
1 2 3 15