Powstanie nowy kodeks pracy…

Powstanie nowy kodeks pracy…

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 września 2016 opublikowało komunikat na stronie www.mpips.gov.p odnośnie obowiązku stworzenia nowego kodeksu pracy. Oto treść informacji: “Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. – Wracamy do pracy nad nowymi kodeksami pracy. Uważamy, że kodeks z 1974 roku wymaga zmiany – powiedziała minister Elżbieta…

Czytaj więcej

Co to są ujawnione środki trwałe?

Co to są ujawnione środki trwałe?

Ujawnione środki trwałe to nic innego jak wykazanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie późniejszym niż wymagają tego przepisy stanu środków trwałych. Taka sytuacja w praktyce może być spowodowana, np. niewiedzą przedsiębiorcy odnośnie obowiązujących przepisów bądź w przypadku, gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe – na skutek przekazania niekompletnych informacji o stanie środków trwałych. Regulacje dotyczące ujawnionych środków trwałych znajdują się  w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o…

Czytaj więcej

Prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców bez limitu od 2017 roku?

Prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców bez limitu od 2017 roku?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 września 2016 roku przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowane zmiany dotyczą preferencji podatkowych uprawniających do korzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości. Kto będzie mógł korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń? Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z nowych przepisy będą się odnosiły do przychodów uzyskiwanych:…

Czytaj więcej

Niższe składki ZUS – kto może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek a kogo przywilej ten nie dotyczy?

Niższe składki ZUS – kto może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek a kogo przywilej ten nie dotyczy?

Składki ZUS na preferencyjnych warunkach Niektóre osoby mogą skorzystać z przywileju opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis dotyczy działalności gospodarczych rozpoczętych po 24 sierpnia 2005 roku (25 sierpnia 2005 roku weszła w życie nowelizacja). Prawo do opłacania składek na omawianych warunkach przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.  W 2016 roku składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone na zasadach preferencyjnych wynoszą: 465,28 zł…

Czytaj więcej

Kto zapłaci nowy podatek detaliczny od 1 września 2016 roku?

Kto zapłaci nowy podatek detaliczny od 1 września 2016 roku?

30 lipca 2016 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, który ma zwiększyć dochody budżetowe państwa. Wprowadzany podatek będzie podatkiem przychodowym, obciążającym bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Kto zapłaci nowy podatek detaliczny? Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania stanowić będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium Polski, w ramach…

Czytaj więcej

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Dzisiaj kolejny wpis – tym razem na temat procedury zakładania działalności gospodarczej. Zaczynamy bez żadnego wstępu 🙂 skoro już tutaj jesteś i czytasz domyślam się, że czekasz na konkrety – więc do dzieła! 🙂 Sposoby rejestracji działalności gospodarczej: Poprzez logowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie. W tym celu musisz mieć założone konto w CEIDG. Przy pierwszej logowaniu należy zarejestrować konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Tutaj możesz…

Czytaj więcej

Co to jest podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym?

Co to jest podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym?

                  Co to jest podpis elektroniczny? Podpis elektroniczny stanowi dane w postaci elektronicznej służące do identyfikacji osoby składającej dokumenty online i potwierdzającej je za pomocą podpisu elektronicznego. W świetle przepisów prawa podpis ten jest traktowany na równi z podpisem własnoręcznym. Daje on możliwość podpisywania dokumentów takich jak m.in. deklaracje do ZUS, Urzędu Skarbowego, umowy z kontrahentami, faktury, pisma do urzędów, bez wychodzenia z domu czy firmy. Nie…

Czytaj więcej

Jak założyć profil zaufany krok po kroku? Jakie sprawy załatwię za pomocą profilu zaufanego?

Jak założyć profil zaufany krok po kroku? Jakie sprawy załatwię za pomocą profilu zaufanego?

Co to jest profil zaufany? Profil zaufany jest niejako darmową przepustką do załatwiania różnych spraw urzędowych wyłącznie przez Internet bez konieczności stania w kolejkach. Lista spraw jakie można załatwić za pomocą profilu zaufanego jest dość obszerna, można ją sprawdzić na stronie ePUAP. Kilka słów na temat profilu zaufanego: Jak założyć profil zaufany KROK PO KROKU? 1. Wejdź na stronę: www.epuap.gov.pl 2. Kliknij w prawym górnym rogu: Zarejestruj się 3. Wypełnij podstawowe dane (obowiązkowe są oczywiście…

Czytaj więcej

Kasowa metoda rozliczeń – dla kogo i na czym dokładnie polega.

Kasowa metoda rozliczeń – dla kogo i na czym dokładnie polega.

                      Dzień dobry! Zanim przedstawię temat dotyczący metody kasowej przypomnę pokrótce kto jest małym podatnikiem: Małym podatnikiem zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT jest podatnik, który: nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży brutto wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, zarządza alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym…

Czytaj więcej

Jak obliczyć wynagrodzenie netto dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

Jak obliczyć wynagrodzenie netto dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

                    Witajcie! Dzisiaj krótki artykuł na temat obliczania wynagrodzenia netto dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zanim przejdziemy do schematu i wyliczeń najpierw przyjrzyjmy się założeniom : pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000,00 zł brutto/miesiąc, pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 111,25 zł, pracownik złożył stosowane oświadczenie na druku PIT-2 upoważniając go tym samym do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o 1/12…

Czytaj więcej
1 9 10 11 12 13