Działalność nierejestrowana – kto może prowadzić i na jakich zasadach

0
674

Działalność nierejestrowana teamt, który wraca jak bumerang, dlatego odpowiadam na kilka najczęściej pojawiających się pytań.

Zapraszam, Ewelina Dulęba

  1. Działalność gospodarcza – kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, (o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650)), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przykład.

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną osiągnęła przychody z tego tytułu w styczniu 2019 roku w wysokości 1 000,00 zł, w lutym 1500,00 zł – dokładnie 20 lutego przekroczyła limit. Od tego momentu prowadzi działalność gospodarczą, którą musi zarejestrować – na dopełnienie wszelkich formalności ma 7 dni.  (zgodnie z art.5 ust. 3. ustawy Prawo przedsiębiorców: Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.)

2. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną może w każdej chwili złożyć wniosek do CEIDG i prowadzić działalność rejestrowaną?

Tak. Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Uwaga! Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

3. Jak rozumieć przychód w działalności nierejestrowanej?

Przez przychód należny, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

4.  Jak rozliczyć przychody z działalności nierejestrowanej

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ale musi swoje przychody rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36  w części D1 – przychody z działalności nierejestrowanej.

5. Działalność nierejestrowana a koszty?

Przychody osiągane z tytuły działalności nierejestrowanej można pomniejszyć o koszty ich uzyskania – koszty te muszą być ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiednio udokumentowane.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Oceń stronę

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię