Jednorazowa amortyzacja – kiedy można zastosować?

Jednorazowa amortyzacja – kiedy można zastosować?

Pytanie nr 1. Przedsiębiorca Zenon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność. Spodziewa się, że w lutym osiągnie duże przychody. W związku z czym obawia się, że będzie musiał odprowadzić bardzo dużo podatku do urzędu skarbowego. Jak każdy przedsiębiorca wolałaby te pieniądze zainwestować aniżeli oddać do skarbówki. W planach miał zakup samochodu osobowego – słysząc o możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji decyduje się na ten krok – myśląc, że w ten sposób zwiększy koszty i uniknie płacenia wysokiego podatku…

Czytaj więcej

Jednorazowa amortyzacja – kiedy i kto może skorzystać z tego przywileju?

Jednorazowa amortyzacja – kiedy i kto może skorzystać z tego przywileju?

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonać od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych – nie wcześniej niż w miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w  przypadku ujawnionych środków trwałych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Warto zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc…

Czytaj więcej