Jednorazowa amortyzacja – kiedy i kto może skorzystać z tego przywileju?

Jednorazowa amortyzacja – kiedy i kto może skorzystać z tego przywileju?

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonać od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych – nie wcześniej niż w miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w  przypadku ujawnionych środków trwałych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Warto zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc…

Czytaj więcej