Moment rozliczenia podatku należnego z powodu korekty faktury.

Moment rozliczenia podatku należnego z powodu korekty faktury.

Moja firma wystawiła na rzecz naszego kontrahenta fakturę korygującą z dniem 26 maja 2016 roku. Przyczyną korekty była obniżka cen udzielona w formie rabatu. Moje pytanie jest następujące: Kiedy możemy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z opisanej przeze mnie sytuacji? Rad.In. Rad.In. Moment obniżenia podatku należnego wynikającego z korekty faktury uzależniony jest od daty dostarczenia potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. Przykład. Jeżeli potwierdzenie wpłynie do Waszej firmy do 27 czerwca, czyli przed obowiązkiem złożenia…

Czytaj więcej