Kto zapłaci nowy podatek detaliczny od 1 września 2016 roku?

Kto zapłaci nowy podatek detaliczny od 1 września 2016 roku?

30 lipca 2016 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, który ma zwiększyć dochody budżetowe państwa. Wprowadzany podatek będzie podatkiem przychodowym, obciążającym bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Kto zapłaci nowy podatek detaliczny? Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania stanowić będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium Polski, w ramach…

Czytaj więcej