Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna Przejście na emeryturę, rentę czy śmierć pracownika wiążą się nie tylko z zakończeniem stosunku pracy ale także z obowiązkiem wypłaty odpowiedniej odprawy. Czy i kiedy odprawa należy się Twojemu pracownikowi lub jego najbliższym? Sprawdź to w poniższym artykule. Odprawa emerytalna Prawo do odprawy emerytalnej ma pracownik, który spełnia warunki do przyznania emerytury, co oznacza, że wystąpiły wobec tego pracownika: rozwiązanie stosunku pracy, związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę….

Czytaj więcej