Przekroczenie pierwszego progu przez małżonków rozliczających się wspólnie.

Przekroczenie pierwszego progu przez małżonków rozliczających się wspólnie.

Pracuję na podstawie umowy o pracę, mój mąż osiąga dochody z innego tytułu. Rozliczamy się zawsze razem. W maju połowa naszych wspólnych dochodów przekroczyła pierwszy próg podatkowy. Czy w związku z tym byłam zobowiązana powiadomić mojego pracodawcę o tym fakcie, żeby zaczął już w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek z zastosowanie 32% stawki podatku? Czytelniczka. Nie była Pani zobowiązana do poinformowania pracodawcy o tym, że Pani mąż przekroczył w maju pierwszy próg podatkowy. Jeżeli…

Czytaj więcej