Rodzaje umów cz. I

Rodzaje umów cz. I

Rodzaje umów cz. I Podstawą do wykonania jak również rozliczenia jakiekolwiek pracy jest zawsze odpowiednio zawarta UMOWA. Stanowi ona gwarancję oraz pewnego rodzaju zabezpieczenie rzetelnego wykonania określonych zadań dla jednej strony i stosownej, ustalonej z góry zapłaty dla drugiej strony. Ponadto określa dodatkowe elementy tj. np. stanowisko pracy, rodzaj wykonywanego dzieła/zlecenia, kwotę roszczenia/odszkodowania, termin i miejsce wykonywania zadań itp. Każda z opisanych w polskim ustawodawstwie form zatrudnienia ma określone zalety oraz wady. Przed podpisaniem którejkolwiek…

Czytaj więcej