Składki społeczne przedsiębiorcy w koszty czy odliczyć od dochodu

Składki społeczne przedsiębiorcy w koszty czy odliczyć od dochodu

Przedsiębiorca opłacone składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) może: zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich faktycznego opłacenia. Składki w tym przypadku wskazujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 13 “Pozostałe wydatki”. Uwaga! Przedsiębiorca niezależnie od tego czy będzie osiągał dochód czy stratę zaliczy składki społeczne do kosztów, które albo pomniejszą mu dochód albo powiększą stratę. odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a UPDOF), oczywiście…

Czytaj więcej