Split payment

Split payment

20 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zgodnie z uzasadnieniem dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności w celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku. SPLIT PAYMENT (mechanizm podzielnej płatności)  – na czym polega Split payment polega na tym, że…

Czytaj więcej