Co to są ujawnione środki trwałe?

Co to są ujawnione środki trwałe?

Ujawnione środki trwałe to nic innego jak wykazanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie późniejszym niż wymagają tego przepisy stanu środków trwałych. Taka sytuacja w praktyce może być spowodowana, np. niewiedzą przedsiębiorcy odnośnie obowiązujących przepisów bądź w przypadku, gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe – na skutek przekazania niekompletnych informacji o stanie środków trwałych. Regulacje dotyczące ujawnionych środków trwałych znajdują się  w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o…

Czytaj więcej