Obowiazek podatkowy w WNT – analiza różnych przypadków

Obowiazek podatkowy w WNT – analiza różnych przypadków

Zgodnie z art.20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika wartości dodanej. W przypadku,  gdy warunek ten nie może być spełniony, obowiązek powstaje 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przykład: Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 marca 2016 roku. Nabywca otrzymał fakturę 3 kwietnia 2016 roku (data wystawienia faktury 2 kwietnia 2016 roku). Jak rozliczyć…

Czytaj więcej