Prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców bez limitu od 2017 roku?

Prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców bez limitu od 2017 roku?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 września 2016 roku przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowane zmiany dotyczą preferencji podatkowych uprawniających do korzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości. Kto będzie mógł korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń? Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z nowych przepisy będą się odnosiły do przychodów uzyskiwanych:…

Czytaj więcej