Nowe obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Nowe obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Nowe obowiązki pracodawcy w 2018 r. Wiele zmian w prawie pracy czy ubezpieczeniach ubezpieczeniach społecznych to sygnał dla pracodawcy o konieczności dostosowania warunków istniejących oraz zawieranych stosunków pracy do nowych przepisów. Nowelizacje wiążą się niejednokrotnie ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu obowiązków pracodawcy. Do czego obligują zatrudniającego modyfikacje, które weszły/wejdą w życie od 2018 roku? O tym szczegółowo poniżej 🙂 Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych a nowe obowiązki pracodawcy Wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej…

Czytaj więcej