Pod ostatnim naszym mini szkoleniem z zakresu kas fiskalnych padło pytanie:

  • Czy sprzedając e-papierosy podatnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej? 

Odpowiedź kryje się w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957).

Zgodnie z art. 2 pkt 20 wymienionej ustawy, papieros elektroniczny to wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika.

E-papierosy nie są wyrobami tytoniowymi, ponieważ nie zawierają w sobie tytoniu tylko nikotynę.

E-papieros to urządzenie elektroniczne, do którego działania niezbędne jest źródło zasilania.

Co więc z tą kasą fiskalną?

Z przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień wynika,że z obowiązku ewidencjonowania do końca grudnia 2017 r. zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2016 r. (zakładając, że podatnik w 2017 r. rozpoczął sprzedaż, o której mowa) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

JAKI WNIOSEK? Jeżeli w trakcie roku obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych przekroczą kwotę 20.000 zł liczoną oczywiście proporcjonalnie, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit jak wynika z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here