Kasy on-line – kasy rejestrujące wyjaśnienia MF

Pobierz pełną broszurę tutaj:

Broszura MF Kasy online

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia
ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas online. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas on-line zawierają wszystkie informacje z paragonów m.in. NIP podatnika i jego dane adresowe, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży. Dane te są przekazywane bezpośrednio, automatycznie, również w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji.

 

Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany
dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż
szczególnie narażonych na nieprawidłowości).

Obowiązek używania kas przez podatników rozpoczynających działalność w danych
branżach, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących, na kasy on-line przedstawia się
następująco:

 •  branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od
  1.01.2020 r.,
 • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż
  węgla – od 1.07.2020 r.,
 • branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej
  świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness
  (wyłącznie w zakresie wstępu) – od 1.01.2021 r.

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi wyżej branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line wprowadzono
terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym
zapisem kopii (będzie jednak można ich używać). Terminy te są następujące:

 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.
 • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Razem z wejściem w życie ustawy wprowadzającej kasy on-line, zaczęło obowiązywać
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.
Rozporządzenie to określa nowe zasady używania kas on-line oraz dla kas starego typu, a także wprowadza nowe obowiązki dla użytkowników wszystkich rodzajów kas.

SZCZEGÓLNE ZASADY UŻYWANIA KAS ON-LINE
Podatnicy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, używają:

 • kasy ogólne oraz
 • kasy o zastosowaniu specjalnym.

Podatnik może używać kasę, która łączy różne kategorie kas, o których mowa wyżej, o ile kasa spełnia wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla danej kategorii kas.
Kasy on-line będą mogły być używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub
umów o podobnym charakterze.

 

Zmniejszono zakres obowiązków podatników w związku z wdrożeniem systemu kas online,
tj.
 zniesiono obowiązek zgłoszenia kasy online do naczelnika urzędu skarbowego na
papierowym druku w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (co do zasady kasy
rejestrujące online będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas). Fiskalizacja
i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się
automatycznie.
 podatnik użytkujący kasy online nie będzie zobowiązany do drukowania kopii
dokumentów fiskalnych. Kasy online zapewnią klientowi możliwość otrzymania m.in.
paragonu fiskalnego w formie papierowej, jednakże podatnik użytkujący ten rodzaj kas
nie będzie zobowiązany do drukowania kopii paragonów fiskalnych, raportów itp.

Źródło: B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A ZMIANY W ZAKRESIE KAS  REJESTRUJĄCYCH OD 1 MAJA 2019 r. – KASY ON-LINE

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here