Witam serdecznie,

12 marca 2018 roku na stronie Ministerstwa Finansów (dalej MF) pojawił się komunikat dotyczący podatników otrzymujących powiadomienia w sprawie korekty JPL_VAT.

Jeżeli takowe otrzymasz – spokojnie – najwidoczniej pojawiły się pozycje w przesłanym JPK_VAT co do których Ministerstwo Finansów potrzebuje Twojej weryfikacji i przesłania ewentualnej korekty JPK_VAT.  Zwracam uwagę na to by, w przypadku zmiany adres email – aktualizować go, ponieważ dzięki temu szybko będziesz mógł/a zareagować na komunikaty ze strony Ministerstwa Finansów.

UWAGA! Podejrzewam, nauczona już doświadczeniem, że mogą pojawić się wyłudzacze, którzy będą wysyłali maile w sprawie weryfikacji przesłanych danych w JPK_VAT i jednoczesnym uiszczaniu opłaty/kary za ewentualne błędy NIE DAJ SIĘ NABRAĆ i od razu uprzedź znajomych, którzy potencjalnie mogą mieć do czynienia z taką sytuację.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że  e-maile nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnośników zewnętrznych (linków) ani załączników w formie plików. 

Podatnicy o których pisałam wyżej otrzymają e-maile z adresu dppt.automat@mf.gov.pl  (podpisane „Ministerstwo Finansów”). Będą one zawierać prośbę o sprawdzenie JPK_VAT, a w przypadku stwierdzenia błędów – skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. Pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do swoich urzędów skarbowych.

Otrzymałeś/aś takie powiadomienie? Sprawdź wysłany JPK_VAT oraz deklarację VAT  upewnij się czy nie ma rozbieżności i skontaktuj się z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić nieprawidłowości i ewentualnie dokonać korekty danych.

Dodatkowo MF zwraca uwagę, że:

 • Przedsiębiorcy, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS.
 • Przypominamy, że aby otrzymywać od administracji skarbowej e-maile, które dają możliwość korekty JPK_VAT bez konsekwencji, należy wypełniać i aktualizować pole >Adres e-mail< w JPK_VAT.

Cała treść komunikatu dostępna na stronie: (kliknij tutaj by otworzyć stronę) -> Ministerstwa Finansów. 

Kiedy korygować?

Niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości.

Korekta JPK_VAT może oznaczać również korektę deklaracji VAT. UWAGA! Jeżeli w skutek korekty powstanie zobowiązanie podatkowe, musisz wiedzieć jak ustalić odsetki za zwłokę. Będą one zależały od zaistniałej sytuacji, ponieważ to ona będzie miała wpływ na to czy zastosujesz stopę:

 • podstawową – określa ją Ordynacja podatkowa art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
 • obniżoną – określa ją ordynacja podatkowa art. 56a. § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

  2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

  § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

  § 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

  1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

  2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 • podwyższoną -określą ją  ordynacja podatkowa art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

  1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,

  2) korekty deklaracji:

  a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

  b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,

  c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

  – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

  3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Mam nadzieję, że i tym razem przyczyniłam się do poszerzenia Twojej wiedzy i do spojrzenia na wynikłą sytuację ze spokojem i profesjonalizmem 🙂

 

Dziękuję, pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here