MPP (mechanizm podzielonej płatności, split payment) – kiedy obowiązuje

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie, gdy:

  • przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz
  • kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT przekracza 15.000 zł, a czynność jest dokonywana na rzecz podatnika.

Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie – sprzedawca ma obowiązek w takie sytuacji na fakturze umieścić zwrot “mechanizm podzielonej płatności”.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) a zaliczki

MPP ma również zastosowanie do zaliczek, jak wskazało (MF) Ministerstwo Finansów w objaśnieniach zamieszczonych na swojej stronie internetowej dotyczących MPP:

W sytuacji, gdy podatnik płaci zaliczkę w MPP to powinien umieć udokumentować, że płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzymał po zapłacie zaliczki. Jeśli podatnik nie będzie mógł tego wskazać to istnieje ryzyko powstania wątpliwości, czy podatnik wywiązał się z obowiązku zapłaty w MPP, jeśli taki obowiązek u niego powstał w związku z tą zaliczką. UWAGA MF wskazał również, że zaliczki w MPP nie są objęte systemem płatności zbiorczych.

Sprawdźmy teraz przykład omawiany na naszym teście ze zmian podatkowych:

Podatnik X (JDG) zawarł umowę na usługi budowlane (usługi z załącznika numer 15 do ustawy o VAT) z podatnikiem Y (JDG) na której łączna wartość za tą usługę budowlaną wynosi 33 000,00 zł brutto. Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca rozliczy odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami, o wartości brutto 11 000,00 zł każda. Czy w tej sytuacji obowiązkowy MPP będzie miał zastosowanie? 

  • TAK

 

  • NIE

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z wyjaśnieniami MF w sprawie MPP w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z MPP. (Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Mechanizmu Podzielonej Płatności)

W celu zobrazowania obligatoryjnego MPP należy wyjaśnić, że w przypadku np. usług budowlanych w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na wykonanie usług budowlanych z załącznika nr 15, o wartości brutto 33 000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca rozliczy odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość brutto 11 000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 000 zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15 000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.

Pozdrawiam, Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here