Witam serdecznie 🙂

Dzisiaj artykuł odnośnie zmian w przepisach podatkowych w 2018 roku, a na “tapecie” Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stan prawny na dzień: 1.01.2018 r. i temat: Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach. 

Ryczałt ewidencjonowany zmiany 2018 – najem – Zacznijmy od treści przepisów po nowelizacji:

Art. 6

(…) 1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

(…)  3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100.000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów,

(…) 13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a, dotyczy łącznie obojga małżonków.

 

Ryczałt najem 2018 – wyjaśnienie do zmian

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1175) wprowadziła m.in. zmiany o których napisałam w pierwszym nagłówku, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 roku zasady opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmieniły się. Został wprowadzony kwotowy limit przychodów uprawniający do stosowania dotychczasowej stawki w wysokości 8,5% oraz nową stawkę ryczałtu dla przychodów przekraczających ten limit.

Aktualnie (od 1 stycznia 2018) dla przychodów z najmu, obowiązują dwie stawki ryczałtu:

  • 8,5 %, która może być stosowana tylko do kwoty 100 000 zł rocznie, jeżeli przychody z najmu osiągają małżonkowie, wymieniony limit tj., 100 000 zł dotyczy ich oboje (łącznie),
  • 12,5 %, stawkę tą należy stosować od nadwyżki kwoty 100 000 zł. 

Bardzo ważne dla osób, które osiągają z najmu wysokie przychody, ponieważ wprowadzone zmiany stosowania dwóch stawek ryczałtu oznaczają konieczność kontrolowania:

  • momentu przekroczenia limitu uprawniającego do stosowania niższej 8,5% stawki ryczałtu,
  • prawidłowego określenie momentu, od którego powinni zacząć stosować wyższą stawkę ryczałtu w wysokości 12,5 %.

UWAGA – przypominam, że zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są wg skali z ustawy o pdof (art. 10 ust 1 pkt 6), wg stawek 18%, 32% lub zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zryczałtowanym podatkiem wg stawki 8,5% (lub stawki 12,5 % do nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.).Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here