Dzień dobry,

Pamiętacie nagłówki w prasie i mediach odnośnie zmian jakie weszły w związku z uchyleniem przepisów w ustawie o pdof o obowiązku zawiadomienia naczelników właściwych urzędów skarbowych o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi? Ja pamiętam doskonale i pamiętam również, że od razu sprawdziłam rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir a tam zmian nie ma i obowiązek nadal istnieje. Zadzwoniłam do znajomego prawnika i zapytałam co on o tym myśli – potwierdził tylko moje wątpliwości i powiedział:

Ewelina wysyłaj zgodnie z rozporządzeniem bo nigdy nie wiadomo… najprawdopodobniej dostosują przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie o pdof, ale póki tego nie ma nie ryzykuj. 

Nie ryzykowałam oczywiście, a dziś spieszę do Ciebie z wiadomością – bardzo dobrą wiadomością 🙂

Zmiany jakie zaszły od 1 stycznia 2018 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi były rozbieżne z przepisami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 8 ustęp 1 pkt 1. § 10 ustęp 2 i 3:

§ 8. 1. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany:

1) w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem;

§ 10. (…)

2. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

3. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma dostosować przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z brzmieniem owiązującym od dnia 1 stycznia 2018 roku, uchylenie przepisów dotyczących obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi.

Etap realizacji na dzień 19.03.2018: Uzgodnienia wewnętrzne

Planowany termin wydania rozporządzenia: I kwartał 2018

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here