PRACA ZDALNA – TARCZA 4.0

Tarcza 4.0 wprowadza nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Pracownikowi może zostać polecone wykonywanie pracy zdalnej jeżeli posiada umiejętności i możliwości techniczne
a także lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz pozwala na to rodzaj pracy.

Tarcza 4.0 dodała przepisy zgodnie z którymi to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia środków i materiałów do pracy zdalnej oraz związanej z tą pracą obsługi logistycznej. Pracownik przy wykonywaniu zadań zdalnych może używać narzędzi i materiałów nie zapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych, mowa tu m. in. o tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych oraz informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent na pokrycie kosztów, chyba, że pracodawca tak postanowi.

Kolejnym przepisem Tarczy 4.0 jest obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych czynności wraz z opisem tych czynności, datą oraz czasem ich wykonywania na polecenie pracodawcy. Formę i częstotliwość określa pracodawca.

Ostatnią regulacją w Tarczy 4.0 jest to, że pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here