Przedsiębiorca opłacone składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) może:

  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich faktycznego opłacenia. Składki w tym przypadku wskazujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 13 “Pozostałe wydatki”. Uwaga! Przedsiębiorca niezależnie od tego czy będzie osiągał dochód czy stratę zaliczy składki społeczne do kosztów, które albo pomniejszą mu dochód albo powiększą stratę.
  • odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a UPDOF), oczywiście odliczenia tego może dokonać w miesiącu w którym dokonał zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. UWAGA! W tym przypadku przedsiębiorca odliczy składki społeczne jedynie w przypadku osiągnięcia dochodu. Jeżeli przedsiębiorca poniesie stratę – składek społecznych już nie odliczy. Oczywiście nie ujmujemy składek odliczanych od dochodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Które rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorcy:

Zapewne już wysnuwasz pewne wnioski. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na odliczenie składek społecznych od dochodu a poniesie stratę to musi liczyć się z tym, że nie odliczy tych składek już ani w tym roku ani w latach kolejnych.

W przypadku zaliczenia składek społecznych do kosztów – przedsiębiorca odliczy je zawsze, ponieważ albo powiększą stratę (którą będzie można rozliczyć w 5 kolejnych latach podatkowych szerzej w updof art. 9 ust. 3, przy czym w jednym roku nie można odliczyć więcej niż 50% straty) , albo pomniejszą dochód.

Reasumując przedsiębiorca zaliczając składki społeczne do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zmniejszyć podatek do zapłaty nawet w przypadku osiągnięcia straty, tyle, że podatek ten będzie mógł pomniejszyć w kolejnych latach o ile wystąpi dochód od którego będzie mógł odliczyć 50% straty.

Składki społeczne a ulga prorodzinna

Zwracam uwagę na to, że w przypadku, gdy składki społeczne nie mogły być odliczone od podatku (ponieważ, np. był zbyt niski)  podatnik w przypadku ulgi prorodzinnej ma możliwość skorzystania z dodatkowego zwrotu. Jednak dodatkowy zwrot przysługuje do kwoty zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych. W zeznaniu PIT-36 ujmuje się jedynie składki społeczne, które stanowiły odliczenie od dochodu. W związku z tym,  w przypadku zaliczenia składek społecznych w koszty uzyskania przychodów podatnik,  nie ma możliwości uwzględnienia ich w limicie przysługującym w ramach dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Zanim podejmiesz decyzję odnośnie składek społecznych: czy zaliczyć w koszty czy odliczyć od dochodu przyjrzyj się dokładnie sytuacji finansowej i prognozom na najbliższy rok podatkowy w danej firmie.

Składki zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą TYLKO I WYŁĄCZNIE zostać odliczone od PODATKU, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, ale UWAGA odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składki na Fundusz Pracy

W przypadku składek na Fundusz Pracy podatnik ma jedną możliwość – zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2018 r. poz. 200

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here