Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców – Umorzenie składek ZUS ulga na start – Tarcza antykryzysowa 3.0

 

UWAGA – PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCY Z ULGI NA START BĘDĘ MOGLI PO SPEŁNIENIU USTAWOWYCH WARUNKÓW (O KTÓRYCH NAPISAŁAM PONIŻEJ) SKORZYSTAĆ Z UMORZENIA SKŁADEK ZUS ZA KWIECIEŃ I MAJ 2020

 Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,:

1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681,00 zł) albo

2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (15 681,00) r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Przykład 1

Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 marca 2020, opłaca składki wyłącznie za siebie i korzysta z ulgi na start.  Przychód z prowadzonej działalności za miesiąc kwiecień wyniósł 15 000,00 zł. Może złożyć w maju wniosek o umorzenie składki zdrowotnej za miesiąc kwiecień i maj 2020. 

 

Przykład 2

Jan Koczarski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 marca 2020, opłaca składki wyłącznie za siebie i korzysta z ulgi na start.  Przychód z prowadzonej działalności za miesiąc kwiecień wyniósł 30 000,00 zł, ale dochód z tej działalności wyniósł 6 000,00 zł. Może złożyć w maju wniosek o umorzenie składki zdrowotnej za miesiąc kwiecień i maj 2020. 

 

WAŻNE: W przypadku osoby korzystającej z ulgi na start zwolnieniu z obowiązku opłacania będą podlegały należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Podsumowując:

Ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start, jeżeli:

  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Czy przedsiębiorca, który zapłacił już składkę zdrowotną za kwiecień może wnioskować o umorzenie tej składki, zakładając, że pozostałe warunki są spełnione?

Tak, proponuję złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, otrzymałam również informację z ZUS, że nie trzeba już składać wniosku o zwrócenie nadpłaty, jeśli odszukam podstawę prawną lub stanowisko ZUS podzielę się z Wami 🙂 Tymczasem na stronie zus czytamy: (dot. ulgi na start) Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone. 

 

Czy przedsiębiorca, który ma zadłużenie w ZUS (płaci po terminie), będzie mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek?

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres jest zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach prawa.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here