Kurs Kasy fiskalne online

Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą kursu online skierowanych do księgowych i biur rachunkowych dotyczącego kas fiskalnych.

 

Sprawdź wideo promocyjne:

 

Co dokładnie zawiera kurs Kasy Fiskalne 2019

Kurs Kasy fiskalne 2019 PREMIUM+ zawiera Moduły:

Moduł I:

Video 1 Czynności jakich należy dochować przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Video 2 Ulga na zakup kas fiskalnych

Moduł II

Video 3 Zasady ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (zwroty, reklamacje, pomyłki, przekazanie kasy innemu podmiotowi, NIP na paragonie)

Moduł III

Video 4 Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna – praktyczne wskazówki i rozwiązania na problematyczne kwestie

Moduł IV

Video 5 Podmioty zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Video 6 Zwolnienie przedmiotowe

Video 7 Zwolnienie podmiotowe

Moduł V

Video 8 Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej – różne aspekty.

Moduł VI

Video 9 Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych po zmianach 2019

Moduł VII

Video 10 Sesja Q&A

Dodatkowo do Kursu Kasy Fiskalne Premium + otrzymujesz:

 • wzory:
 1. Wzór książki kasy
 2. Wzór karty kasy
 3. Wzór oświadczenia producenta o spełnieniu warunków technicznych
 4. Wzór PPS-1 od udzielenia pełnomocnictwa szczególnego
 5. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej
 6. Zgłoszenie/aktualizacja danych na kasie rejestrującej
 7. Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej
 8. Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
 9. Ewidencja oczywistych pomyłek zarejestrowanych w kasie rejestrującej.

To nie wszystko 🙂 Znasz mnie, idziemy na poziom ekspercki, dlatego przygotowałam dla Ciebie w jednym miejscu w wersji PDF:

 1. CHECK -LISTA -1 –  Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
 2. CHECK-LISTA-2 Dokumenty otrzymane od sprzedawcy kasy
 3. CHECK -LISTA -3 –  Ulga na zakup kasy – dokumenty

oraz

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

UWAGA – rozporządzenia w wersji PDF i  BONUS: MP3. – materiał MP3