ujawnioneUjawnione środki trwałe to nic innego jak wykazanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie późniejszym niż wymagają tego przepisy stanu środków trwałych. Taka sytuacja w praktyce może być spowodowana, np. niewiedzą przedsiębiorcy odnośnie obowiązujących przepisów bądź w przypadku, gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe – na skutek przekazania niekompletnych informacji o stanie środków trwałych.

Regulacje dotyczące ujawnionych środków trwałych znajdują się  w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof oraz art. 22n ust. 4 ustawy o pdof.

Zgodnie z art. 22n ust. 4 ustawy o pdof zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof.

Artykuł 22h ust.1 pkt 4 ustawy i pdof zawiera informację na temat dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku ujawnionych środków trwałych. Zgodnie z nim odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy do miesiąca następującego po miesiącu,w którym środki te lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych  i wartości niematerialnych i prawnych. (Czyli od momentu ujawnienia ich.)

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here