good-choiceCzy odsetki od kredytu na mieszkanie wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wykonywanej działalności?

Czy można amortyzować mieszkanie przeznaczone na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Sprawdź również:


Amortyzacja mieszkania/domuam

Wykorzystujesz mieszkanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej? Możesz je amortyzować, ale wyłącznie w tej części która jest używana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacji od tej części, która służy osobistym celom podatnika. Stąd tak ważne jest oddzielenie powierzchni mieszkania/domu wyłącznie przeznaczonej do działalności gospodarczej. Metoda amortyzacji jaką może zastosować w takim przypadku to metoda liniowa charakteryzująca się odpisami amortyzacyjnymi w stałej nie zmieniającej się wartości przez cały okres jej trwania.

Co jest podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

W omawianym przypadku podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa ustalona według ogólnych zasad. Rozważmy kilka przypadków:

 • nabycie mieszkania: w tym przypadku wartość początkową stanowi cena nabycia mieszkania,
 • wytworzenie we własnym zakresie: wartość początkową stanowią koszty wytworzenia, tj. wszystkie te wydatki, które poniesiono na wybudowanie domu. Jeżeli podatnik ma problem z ustaleniem kosztów wytworzenia za wartość początkową przyjmuje się wartość rynkową określoną przez biegłego powołanego przez podatnika,
 • nabycie mieszkania/domu w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za wartość początkową przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia,  wyjątek, gdy umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość o niższej wysokości,
 • wartość początkową można ustalić również za pomocą tzw. metody uproszczonej ) stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych powierzchni i kwoty 988 zł, zgodnie z art. 22g ust. 10 updof, który otrzymuje brzmienie:

Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Przykład.

Podatnik Jan Kowalski jest właścicielem mieszkania nabytego w 2005 roku. Łączna powierzchnia tego mieszkania wynosi 80m2 a cena nabycia opiewała wówczas na kwotę 190 000 zł. W październiku 2016 roku Pan Jan Kowalski zdecydował rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby której przeznaczył jeden pokój o powierzchni 15m2. Jaka będzie wartość lokalu ustalona do celów amortyzacyjnych? Jaka stawka amortyzacji?

Odpowiedź:

Wartość lokalu przeznaczonego wyłącznie na cele działalności gospodarczej wynosi:

15m2/80m2= 0,19

190 000 zł * 0,19 = 36 100 zł.

Stawka amortyzacji: 1,5%

36 100 * 1,5%= 541,50 zł (amortyzacja roczna zaliczana w koszty).

amJak dokonać wyboru stawki amortyzacji?

Zanim wybierzesz stawkę amortyzacji musisz dokonać odpowiedniej kwalifikacji lokalu, który zamierzasz przeznaczyć na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wyboru możesz dokonać między:

Środkami trwałymi

 • lokalem użytkowym
 • lokalem mieszkalnym

Wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego.

UWAGA!

Przy właściwym wyborze (spośród powyższych opcji) powinieneś wziąć pod uwagę jego przeznaczenie, konstrukcję i wyposażenie. Do tego posłuży Ci Kwalifikacja Środków Trwałych (KŚT), ponieważ stawki amortyzacyjne ustalane są w zależności od przyporządkowanego danemu środkowi trwałemu symbolu KŚT.

Jakie są dostępne stawki amortyzacyjne?

 • dla lokalu mieszkalnego 1,5%,
 • dla lokali niemieszkalnych 2,5% (stosowana w przypadku, gdy całość mieszkania lub przynajmniej 50% jego powierzchni przeznaczona jest na działalność gospodarczą, dodatkowo stawkę tę można zastosować również do wartości niematerialnych i prawnych: spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej),
 • indywidualne stawki amortyzacyjne, maksymalnie ustalane na poziomie 10% – używane w stosunku do lokali ulepszanych bądź używanych:

Lokal mieszkalny używany – z takim rodzajem lokalu mamy do czynienia, gdy podatnik wykaże, że dany lokal był użytkowany przez niego przez minimum 5 lat,

Lokal mieszkalny ulepszany – jest to lokal, który przed wprowadzeniem do ewidencji został ulepszony co najmniej o 30% wartości początkowej.

Mieszkanie/dom na kredyt a koszty uzyskania przychodów w przypadku przeznaczenia wyodrębnionej części wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik, który zakupił mieszkanie lub dom sfinansowany z zaciągniętego kredytu zdecydował się na przeznaczenie amwyodrębnionej części wyłącznie na cele działalności gospodarczej może zaliczyć określoną zapłaconą część odsetek od zaciągniętego kredytu w koszty uzyskania przychodów.

W tym przypadku powinien zastosować współczynnik stanowiący proporcję stosunku w jakim pozostaje powierzchnia wykorzystywana do celów firmowych do całej powierzchni mieszkania bądź domu.

Wiarygodnym dowodem do celów podatkowych w omawianej sytuacji stanowić będą:

 1. umowa kredytowa
 2. wyciąg bankowy, zawierający następujące informacje:
 • nazwę właściciela rachunku,
 • numer rachunku bankowego,
 • kolejny numer wyciągu bankowego,
 • datę sporządzenia,
 • okres, którego dotyczy,
 • stan początkowy środków na rachunku,
 • stan końcowy środków na rachunku,
 • sumę obciążeń i uznań na rachunku. **

** Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2011 roku IPPB1/415-694/11-3/ES. 

W jaki sposób zaliczać odsetki od kredytu w koszty uzyskania przychodów?

Odsetki od zaciągniętego kredytu możemy zaliczać w koszty uzyskania przychodów na dwa sposoby:

 1. Po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych – wówczas zapłacone odsetki od kredytu podlegają bezpośredniemu zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów,
 2. Przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych – naliczone i zapłacone odsetki powiększają wartość początkową środka trwałego i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne.


Metod optymalizacji podatkowej jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od stopnia znajomości obowiązujących przepisów i umiejętnym jego zastosowaniu w każdej sytuacji. Jeżeli macie jakieś pytania lub spostrzeżenia odnośnie powyższego artykułu piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba,

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here