Część Pierwsza:

 • skala podatkowa
 • podatek liniowy

Część Druga:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

SKALA PODATKOWA

Kiedy przedsiębiorca nie musi zgłaszać do Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność nie musi zgłaszać do urzędu skarbowego żadnego oświadczenie jeżeli zamierza rozliczać się na zasadach ogólnych – skala podatkowa. Taka forma opodatkowania przysługuje bowiem z mocy prawa. Zasada ta również ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik rozliczający się w roku ubiegłym skalą podatkową nie zamierza zmienić tej formy opodatkowania.

W jakiej sytuacji podatnik musi zawiadomić urząd skarbowy o zmianach formy opodatkowania?

Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik rozliczający się na zasadach:

 • karty podatkowej lub
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
 • podatku liniowego

zamierza zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową wówczas zobowiązany jest do 20 stycznia danego roku do pisemnego poinformowania właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z ww. formy opodatkowania na zasady ogólne.

Podstawą opodatkowania wg skali podatkowej jest dochód. Dochód stanowią osiągnięte przychody w danym roku podatkowym pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

Decydując się na tę formę opodatkowania przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, że na koniec roku rozlicza się na deklaracji PIT-36 w której oprócz dochodów z działalności gospodarczej musi uwzględnić również dochody z innych źródeł opodatkowanych na tych samych zasadach. Może to być niekorzystne w przypadku, gdy dochody te w sumie przekroczą 85 528,00 (do tej kwoty płaci podatek w wysokości 18%) – wtedy przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia podatku stosując podwyższoną stawkę wynoszącą 32%.

 

Przykład 1:

Pan Jan Kowalski w 2015 roku osiągnął dochód w wysokości 20 000,00. W celu obliczenia podatku do odprowadzenia do urzędu skarbowego należy: 20 000,00 pomnożyć przez stawkę podatku w tym przypadku jest to 18% a następnie wynik pomniejszyć o kwotę wolną od podatku tj. 556,20. Zgodnie z obliczeniem do urzędu skarbowego Pan Jan Kowalski musi odprowadzić podatek w wysokości 3044,00 zł.

(20 000,00 * 18%) – 556,20 = 3043,8 = 3044,00 zł.

Przykład 2:

W 2015 roku podstawa do opodatkowania u Pana Jana Kowalskiego wyniosła 120 000,00 zł. Jak zatem obliczyć podatek?

Krok pierwszy: do kwoty 85.528 zł obliczamy podatek według pierwszego progu:

(85 528,00 *18%) – 556,20 = 14839,20 zł.

Krok drugi: Obliczamy podatek od kwoty, która przekroczyła pierwszy próg:

(120 000,00- 85.528 zł) * 32% = 11031,00 zł

Krok trzeci:

Dodajemy do niego należność wyliczoną z pierwszego progu – 14.839,20 zł

11031,00+14839,20= 25870,00 – podatek do zapłaty.

Jakie korzyści z rozliczania się na zasadach ogólnych?

Argumentami, które często decydująco wpływają na wybór tej formy opodatkowania są:

 • obniżenie przychodów o koszty ich uzyskania
 • uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek,
 • pomniejszenie dochodu o starty z działalności gospodarczej poniesionej w latach poprzednich (więcej na temat w artykule TUTAJ)
 • korzystanie z odliczeń od podatku np. z tytułu ulgi na dzieci (więcej na temat odliczeń znajdziesz TUTAJ)
 • rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PODATEK LINIOWY

Oświadczenie o wyborze rozliczania się na zasadach podatku liniowego – jak i kiedy?

Stosowne oświadczenie przy zakładaniu działalności gospodarczej w CEIDG

albo

Stosowne oświadczenie złożone we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu.

Jeżeli w danym roku podatnik rozliczał się na zasadach podatku liniowego w następnym roku podatkowym nie musi składać do urzędu skarbowego żadnego oświadczenia jeżeli nie zamierza zmienić tej formy opodatkowania.

Jeżeli natomiast podatnik w danym roku podatkowym rozliczał się na zasadach: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też na zasadach ogólnych a w następnym roku podatkowym zamierza rozliczać się na zasadach podatku liniowego to do 20 stycznia danego roku podatkowego musi złożyć stosowne oświadczenie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zmianie formy opodatkowania.

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym stawka podatku jest niezmienna bez względu na osiągnięte dochody i wynosi 19%. Na zakończenie roku podatnik składa do właściwego urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-36L.

Jakie odliczenia od dochodu można stosować przy podatku liniowym?

 • Straty poniesione w działalności gospodarczej w latach ubiegłych
 • zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne swoje i osoby współpracującej
 • dokonane w roku podatkowym wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 • od 2016 roku – koszty poniesione na działalność badawczo rozwojową
 • od dochodu przy tej formie opodatkowania możesz odliczyć tylko zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne.

O czym jeszcze warto pamiętać przy rozliczaniu się podatkiem liniowym?

Stosując tę formę opodatkowanie nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci nie można opodatkować niektórych firm prowadzonych przez podatnika liniowo, a pozostałych podatkiem według skali podatkowej. Wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Możliwe jest łączenie firmy opodatkowanej liniowo i firmy opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz firmy opodatkowanej liniowo i firmy opodatkowanej na podstawie karty podatkowej.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here