Początek roku to czas który często przeznaczany jest, m.in. na analizowanie czy dana forma opodatkowania jest nadal korzystna dla podatnika. Analizując wybór formy opodatkowania bierzemy pod uwagę, m.in.:
– zakres i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
– prognozowane przychody roczne,
– prognozowane koszty roczne (na tyle na ile jest to możliwe)
– ulgi i odliczenia, które mogłyby być zastosowane w zeznaniach rocznych, obliczanych zaliczkach na podatek.

Zasady ogólne (17% i 32%) – przysługują podatnikom z mocy prawa

Opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej (17%,32%), o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Przysługuje z mocy ustawy wszystkim podatnikom i nie muszą oni składać oświadczenia o jej wyborze. Wypełniając wniosek CEIDG-1 przy rejestracji działalności gospodarczej, mamy pole w którym wskazujemy formę opodatkowania jaką wybieramy dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli od kolejnego roku podatkowego nie chcemy zmieniać formy opodatkowania, to niezależnie na który “wariant” się zdecydowaliśmy, nie musimy zgłaszać tego faktu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonujemy tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania.

Kiedy dokonać zmiany formy opodatkowania?

Wariant 1

Podatnik w 2020 roku dochody z działalności gospodarczej opodatkowywał podatkiem liniowym. Od 2021 roku chce zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, w jakim terminie powinien zgłosić zmianę?

Podatnik taki ma dwie możliwości do wyboru (w zależności od tego kiedy osiągnął/osiągnie pierwszy przychód z tej działalności gospodarczej w 2021 roku):

* 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, albo

* 31 grudnia roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Przykład

Podatnik w 2020 roku dochody z działalności gospodarczej opodatkowywał podatkiem liniowym. Od 2021 roku chce zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, w jakim terminie powinien zgłosić zmianę? Pierwsze przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnie w marcu 2021 roku.

Podatnik może zatem dokonać zmiany formy opodatkowania poprzez formularz CEIDG-1 najpóźniej do 20 kwietnia 2021 roku (o ile faktycznie pierwszy przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnie dopiero w marcu 2021).

Przykład 2

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, przychody z działalności opodatkowuję ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W marcu zakończy się moja główna współpraca z jednym z kontrahentów i będę zmuszona zawiesić działalność gospodarczą. Czy jeżeli wznowię działalność jeszcze w tym roku, to będę mogła zmienić formę opodatkowania? Dodam, że już w styczniu bieżącego roku osiągnęłam przychody z tytułu prowadzonej działalności.

Nie, nie ma takiej możliwości, chyba, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykona Pani czynności, które spowodują utratę opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik dokonuje wyboru formy opodatkowania na cały dany rok podatkowy. W przypadku, gdy podatnik wznawia prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku jest obowiązany stosować wybraną formę opodatkowania do końcu danego roku podatkowego.

Takie same zasady będą dotyczyły zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy. Co w takim razie z kartą podatkową?

Jak dokonać wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej?

UWAGA! Jeżeli chcesz zmienić formę opodatkowania stosowaną w roku poprzednim na opodatkowanie kartą podatkową, musisz to uczynić najpóźniej do 20 stycznia (w 2021 roku ten czas upłynął z dniem 20 stycznia 2021 roku). Zasada ta dotyczy zarówno wyboru formy opodatkowania na zasadach karty podatkowej, jak również rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Zakładamy, że podatnik chce na kolejny rok podatkowy wybrać kartę podatkową. Jakie kroki musi powziąć?

  1. Złożenie wniosku PIT-16 do właściwego naczelnika US
  2. Naczelnik US wydaje decyzję. Są dwie możliwości:

a) stwierdza brak przesłanek do wyboru formy opodatkowania na zasadach karty podatkowej (w takiej sytuacji podatnik może wybrać opodatkowanie albo na zasadach ogólnych (17%,32%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (pod warunkiem, że spełnia warunki).

b) wyda decyzję w której określi wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące wyboru formy opodatkowania, zadaj je proszę w komentarzu poniżej.

Ewelina Dulęba

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here