Strata -> Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

DWA SPOSOBY ROZLICZANIA STRATY PODATKOWEJ OD 2019 ROKU

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

Przykład 1 : Podatnik poniósł stratę w 2019 roku w wysokości 160 000,00 zł, zgodnie z pierwszym sposobem, stratę może rozliczyć w 5 najbliższych, kolejno po sobie następujących latach podatkowych, czyli w 2020,2021,2022,2023,2024. W 2020 roku podatnik osiągnął dochód w wysokości 400 000 zł – może go zatem pomniejszyć o 50% wartości poniesionej starty w roku 2019, czyli o 80 000,00 zł. 

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykład. Podatnik z przykładu pierwszego może również skorzystać z drugiego sposobu rozliczenia straty. Ponieważ starta za 2019 rok nie przekracza 5 000 000 zł, to podatnik ten może rozliczyć stratę w 2020 roku w całej wysokości, tj. dochód 400 000,00 zł pomniejsza o poniesioną stratę w 2019 roku w wysokości 160 000,00 zł. 

Uwaga! Jeżeli starta przewyższyłaby wartość 5 000 000,00 zł, np. wynosiłaby 6 000 000,00 zł za 2019 rok, to w 2020 podatnik mógłby rozliczyć maksymalnie 5 000 000,00 zł jednorazowo (o ile dochód by na to pozwolił) a w 2020 roku do rozliczenia pozostałoby mu 500 000,00 i w 2021 500 000,00 zł – zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 “..nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty…” – 50% z 1 000 000,00 zł.

W jakiej sytuacji omawianych zasad rozliczania straty nie możemy zastosować:

Przepisy omawiane wyżej (art. 9 ust. 3 ustawy o pit)nie mają zastosowania do strat:
1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;
2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
3) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da;
4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
3b. 34 Dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony, na zasadach określonych w ust. 3, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę.

Przepisy te nie mają również zastosowania do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.

Omawiana starta ma szersze zastosowanie

Omawiane przepisy (art. 9 ust. 3 ustawy o PIT)  stosuje się odpowiednio:

  • gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  • do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Podstawa prawna:

art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu, tj. 27.03.2019).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

  1. Czy nie powinno być 500 000 zł. zamiast 50 000?
    w zdaniu
    a w 2020 roku do rozliczenia pozostałoby mu 50 000,00 i w 2021 50 000,00 zł – zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here