Rada Ministrów 9 czerwca br. przyjęła projekt wprowadzający obniżoną 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Nowa stawka podatku CIT ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Będą mogli z niej skorzystać mali podatnicy (których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro) i niektórzy podatnicy rozpoczynający działalność.

„To jest rozwiązanie, które ma dać możliwość małym przedsiębiorcom rozwijania się, budowania kapitału swoich firm, budowania pozycji swoich firm i wreszcie – wypełnienie tej zasady, którą przyjęliśmy w naszym programie gospodarczym, mówiącej o tym, że małe firmy mają stawać się średnimi, średnie – dużymi, a te duże mają mieć szansę konkurowania z największymi na rynkach światowych” – zaznaczyła premier.

Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT?

Z tego przywileju nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku:

  • przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

  • wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14, albo

  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

    Z omawianego przywileju nie będą mogły również skorzystać podatkowe grupy kapitałowe.

    Uwaga! W przypadku reorganizacji spółek mających miejsce po ogłoszeniu ustawy i podjętych w celu skorzystania z niższej stawki podatku – podatnicy będą płacili nadal 19% stawkę podatku.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

.

Celem tego artykułu jest przygotowanie Was na zmiany jakimi rząd kusi małych i nowych podatników zmniejszoną stawku podatku. Przy tym zamierza wprowadzić inne mniej korzystne zmiany dla podatników, m.in. ustalając zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. O tym szerzej postaram się napisać Wam w jednym z następnych artykułów.

Tymczasem zastanówcie się czy przeszło Wam przez myśl już założenie spółki z o.o. ze względu na uniknięcie płacenia ZUS, posiadania prestiżu czy też innego powodu? Już jutro przedstawię Wam dosyć istotne informacje na temat zakładania spółki z o.o. – decyzja zawsze pozostaje po Waszej stronie, ja mogę jedynie coś doradzić, albo odpowiedzieć na Wasze pytania 🙂

Pozdrawiam,
Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here