Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł

 

Witajcie na portalu Pakto.pl 🙂

Wprowadziłam ostatnio do naszego cotygodniowego grafiku publikację artykułów z serii “Zmiany w przepisach podatkowych”  –  w pierwszej kolejności w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych).

 

Wczoraj odbyło się kolejne nasze szkolenie, tym razem tematem były Formy opodatkowania działalności gospodarczej i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Nadmieniam Wam o niektórych zmianach jakie weszły w życie od stycznia 2018 roku, m.in. i zwolnieniu z obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł. Po zakończonym szkoleniu, jak i w trakcie pojawiały się pytania odnośnie tego tematu, dlatego dziś odpowiadam jednym zbiorczym artykułem 🙂 Trzymam kciuki za dalszy Wasz rozwój 🙂

 

Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 15 updof podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekroczy (nie przekroczą) kwoty 1000 zł.

 

tak brzmi art. 44 updof ust. 15 i 16 :

  1. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
  2. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

 

Pytacie mnie:

  • czy to oznacza, że przedsiębiorca będzie zwolniony z wpłat takich zaliczek w ogóle?

 

Nie, nie będzie. Jak dowiemy się z uzasadnienia jeszce do projektu ustawy takie zmiany nie wpłyną na zmniejszenie dochodów budżety państwa. Należne zaliczki od dochodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zostaną uiszczone przez przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zmianie ulegnie jedynie częstotliwość uiszczanych przez przedsiębiorców zaliczek w przypadku przedsiębiorców osiągających niskie dochody.

 

  • w jakiej sytuacji Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy? Czy te przepisy są obowiązkowe? Czy musimy to zgłaszać do urzędu?

 

Nie, wprowadzane zmiany nie mają charakteru obligatoryjnego oraz podatnik nie musi zgłaszać chęci korzystania z tego prawa do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Żaden przepis tego nie nakazuje.

Odpowiadając na kolejne pytania, czyli w jakiej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy – będzie musiał tego dokonać, o ile miesięczna/kwartalna wysokość zaliczki od dochodu przekroczy kwotę 1000 zł albo o ile łącznie zaliczki należne za kilka okresów rozliczeniowych przekroczą kwotę 1000 zł. Podkreślam, że przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie zobowiązany do samodzielnego obliczania wysokości zaliczek.

 

  • A co jeżeli podatek wynosi 1500 zł? To ile wtedy wpłacam?

 

Tutaj kwestia doprecyzowania jak obliczony jest podatek, ale wątpliwości powinien rozwiać przytoczony powyżej artykuł: “…Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.”

 

Reasumując jeżeli podatek podany w pytaniu w kwocie 1500,00 zł jest różnicą pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku, to wpłacie podlega 1500,00 zł.

 

Powyższe omówione zasady stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg (dodany ust. 16 do art. 44 updof).

 

Dodam na koniec, że również podatnicy CIT nie mają obowiązku wpłacania miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek, jeśli jej wartość nie przekracza 1.000 zł (ust. 18 dodany do art. 25 updop).

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  Dz. U. z 2016 r. poz. 2032

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Dz. U. z 2017 r. poz. 2343

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here