homeCoraz częściej przedsiębiorcy zakładający jednoosobowe działalności gospodarcze decydują się na prowadzenie swojego biznesu we własnym mieszkaniu, domu. Głównymi czynnikami, którymi wpływają na ich decyzję są oszczędności, nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych między innymi z wynajmem biura.

Oddzielenie wydatków osobistych od tych związanych z prowadzoną działalnością

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu czy też domu musi pamiętać o rozdzieleniu wydatków związanych z celami osobistymi od tych związanych tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością. Organy podatkowe przy ewentualnych kontrolach chcą by podatnicy w jasny sposób wskazali okoliczności świadczące o tym, że dany wydatek związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą a nie z osobistymi potrzebami. Niestety w przepisach nie mamy określonych zasad dokonywania takiego podziału. W niektórych przypadkach pomocny może okazać się odczyt z liczników czy też billing, a niekiedy konieczne będzie posłużenie się specjalnie obliczonym współczynnikiem (np. procentowy udział części przeznaczonej na działalność gospodarczą do całości mieszkania lub domu). Przedsiębiorca musi przemyśleć dokładnie każdy wydatek zaliczany w koszty prowadzonej działalności, pamiętając jednocześnie o definicji kosztów zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 22. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

WAŻNE! 

Przedsiębiorca decydujący się na prowadzeniu działalności gospodarczej w miejscy swojego zamieszkania powinien pamiętać o :

  1. Wyodrębnieniu powierzchni przeznaczonej na cele związane z prowadzoną działalnością.
  2. Zgłoszeniu do właściwego Urzędu Skarbowego oświadczenia z którego wynikać będzie, że siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania w związku z czym, część kosztów będzie kosztem podatkowym z tytuły prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Zgłoszenie do Urzędu Miasta faktu, że wyodrębniliśmy daną część domu/mieszkania na cele związane z działalnością. Zostanie zapewne naliczony większy podatek od nieruchomości, który przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jak dokładnie określić koszty związane tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością? W dalszej części artykułu znajdziecie kilka wskazówek.  Ze względu na dość obszerny temat, a chciałabym przekazać Wam jak najwięcej informacji, podzielimy go na kilka części:

Część 1.

  • Wydatki związane z czynszem
  • Wydatki związane z telefonem i internetem
  • Wydatki związane z mediami

Część 2.

  • Wydatki na remont mieszkania
  • Wydatki na wyposażenie mieszkania

Część 3.

  • Amortyzacja
  • Odsetki od prywatnego kredytu

Wydatki związane z czynszem

W tym przypadku najodpowiedniejszym będzie zastosowanie procentowego współczynnika, dzięki któremu określimy procentowy udział pomieszczenia przeznaczonego na działalność gospodarczą w stosunku do całkowitej powierzchni mieszkania.

Przykład.

Przedsiębiorca jest właścicielem mieszkania o powierzchni 80 m2. Zdecydował się, że przeznaczy jeden pokój o powierzchni 20 m2 tylko i wyłącznie na prowadzoną działalność gospodarczą. Miesięczny czynsz na mieszkanie wynosi 520 zł. Procentowy udział będzie kształtował się następująco: (20m2/80m2)*100%=25%.

Reasumując: Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć:130,00 zł ( 520,00 * 25% ).

Wydatki związane z telefonem i internetem

Przy ustalaniu realnych kosztów używania internetu oraz telefonu stacjonarnego czy komórkowego wykorzystywanego zarówno do celów prywatnych jak i na potrzeby działalności gospodarczej nie możemy zastosować już takiego współczynnika o którym pisałam powyżej.

W przypadku telefonu to billing pozwoli podatnikowi ustalić wartość rozmów telefonicznych uzyskiwanych od operatora po zakończonym każdym okresie rozliczeniowym. Takie stanowisko przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 sierpnia 2002 r. (III SA 750/01). Jego zdaniem, koszty rozmów służbowych prowadzonych z prywatnego telefonu mogą stanowić koszty  uzyskania przychodów, ale tylko pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania na podstawie otrzymanych billingów. Natomiast abonament podatnik powinien rozliczyć według proporcji, jaka wynika ze stosunku rozmów prywatnych i firmowych zawartych w wydrukach telefonicznych uzyskanych od operatora. 

Wykorzystując internet do celów prywatnych i na potrzeby działalności gospodarczej również możemy posłużyć się proporcją. Należy pamiętać aby racjonalnie wyodrębniać część stanowiącą koszt uzyskania przychodu, by organy podatkowe nie miały wątpliwości i nie podważyły zastosowanej przez podatnika proporcji. Niektórzy przedsiębiorcy ustalają ile godzin w miesiącu użytkują internet w ramach prowadzonej działalności a ile rzeczywiście użytkują go domownicy. Każda działalność jest indywidualna dlatego nie da się ustalić jednego schematu.

RADA: Przy obliczaniu takiej proporcji weźcie pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz to czy korzystacie z różnych serwisów podatkowych, prawnych itp. bo one również wpływają na zwiększone zapotrzebowanie używania internetu w ramach prowadzonej działalności. 

Wydatki związane z mediami

Wydatki związane z mediami np.: energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu itp., również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, oczywiście jedynie te, które związane są z prowadzoną działalnością. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie osobnych liczników – wtedy organy podatkowe nie miałaby podstawy do zakwestionowania wykazanych przez podatnika kosztów. Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że będzie to zbyt kosztowne może oczywiście samodzielnie wykazać część stanowiącą koszt uzyskania przychodu jednak w tym celu musi gromadzić odpowiednią dokumentację (np. szczegółowe notatki), która będzie stanowiła dowód w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here