Refundacja składek PFRON dla prowadzących działalność

PRZEDSIĘBIORCO JEŻELI POSIADASZ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

  • LEKKI
  • UMIARKOWANY
  • ZNACZNY

Przysługuje Ci zwrot (proporcjonalnie do posiadanego stopnia niepełnosprawności) opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunki ubiegania się o refundację dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą.

By móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne z PFRON musisz oczywiście prowadzić działalność gospodarczą oraz:

  1. Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.
  2. Być zobowiązaną/ym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacać je w całości.
  3. Nie posiadać zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Pamiętaj, że z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Wysokość refundacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności:

  1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Więcej informacji uzyskasz poprzez kontakt ze mną (skorzystaj z zakładki kontakt) lub na stronie internetowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here