Zgodnie z art. 25. 1. ustawy o rachunkowości stwierdzone błędy w zapisach poprawia się:

1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca. Obok poprawionego zapisu osoba dokonująca poprawki zamieszcza swój podpis oraz datę jej dokonania. Taki sposób poprawiania błędnego zapisu może być stosowany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych techniką ręczną

lub

2) storno księgowe: przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. Storno stosuje się wówczas, gdy błąd księgowy zostanie zauważony po zamknięciu miesiąc oraz w przypadku prowadzenia ksiąg za pomocą komputera.

W praktyce możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami storna:

  • storno czerwone (księgowanie liczbami ujemnymi) – polega na wpisaniu pozycji korygującej po tych samych stronach kont na których zostały zaksięgowane błędne kwoty, lecz liczbami ujemnymi. Pozycje oznaczone znakiem minus mają wartość ujemną, dzięki czemu likwidują błędny zapis. Następnym krokiem jest dokonanie zapisu prawidłowego.
  • storno zwykłe (czarne – księgowanie liczbami dodatnimi) – polega na likwidacji błędnego zapisu przez powtórne zaksięgowaie danej operacji, ale po przeciwnych stronach w stosunku do pierwotnego zapisu błędnego. Po zlikwidowaniu skutków błędnego zapisu należy dokonać zapisu prawidłowego.

W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane w sposób określony w art. 25 ust. 1 pkt 2. (przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.)

Przykład

Błędnie zaksięgowano na kontach pobranie gotówki z banku do kasy: 20 000,00 zł:

Wn 20 000,00 zł Rozrachunki z odbiorcami

Ma 20 000,00 zł Rachunek bankowy.

W celu poprawienia tego błędu za pomocą storna czarnego anulowano błędny zapis poprzez zaksięgowanie (na tych samych kontach, po przeciwnych stronach):

Ma 20 000,00 zł Rozrachunki z odbiorcami

Wn 20 000,00 Rachunek bankowy

i następnie dokonano zapisu poprawnego:

Ma Rachunek bankowy 20 000,00 zł

Wn Kasa 20 000,00 zł.

Rozrysuj to na kontach 🙂

Pozdrawiam, Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here