Witam Cię serdecznie w kolejnym moim artykule dotyczącym podzielności kont. Z uwagi na to, że w rachunkowości wyróżniamy dwa rodzaje podzielności kont:

  • podzielność pozioma (poziomy podział kont),
  • podzielność pionowa (pionowy podział kont)

to temat ten podzieliłam na dwie części. Część pierwsza dotyczy podzielności poziomej.

Po co w ogóle stosuje się podział kont w rachunkowości?

Podział kont w rachunkowości stosuje się ze względu na możliwość otrzymywania informacji o różnym poziomie szczegółowości. W wyniku podziału poziomego konta możemy otrzymać kilka nowych kont, które będą różniły się ze względu na zawarte w nich dane. Możemy wyobrazić sobie jedno konto księgowe, np. Materiały (to takie nasze konto zbiorcze), my jednak chcemy mieć wiedzę na temat poszczególnych rodzajów zużywanych materiałów. Z tego powodu dzielimy konto Materiały na inne konta (to będą konta szczegółowe już po podziale), np. Opakowania, Materiały w przerobie etc.

W taki sposób możemy podzielić inne konta bilansowe i wynikowe.

Jakie cechy przyporządkowujemy do kont uzyskanych w wyniku podziału poziomego?

  • suma ich obrotów po stronie Winien równa się sumie obrotów po stronie Winien konta podzielonego, suma obrotów strony Ma równa się obrotom strony Ma konta podzielonego,
  • suma ich sald (początkowych i końcowych jest równa saldu konta podzielonego.

Zanim zobrazuję Ci to na przykładzie, muszę wprowadzić jeszcze dwie istotne definicje:

  • konta syntetyczne (konta księgi głównej)- wracając do naszego przykładu kontem syntetycznym będzie konto: “Materiały”. Czyli to taki rodzaj konta na którym przedstawiamy ogół danych w zakresie przedmiotu jego ewidencji, wyrażonych w jednostkach pieniężnych (dane przedstawiamy w ujęciu wartościowym).
  • konta analityczne (konta ksiąg pomocniczych) – wracając do naszego przykładu kontem analitycznym będzie konto: “Opakowania” i “Materiały w przerobie”. Już możesz się domyślać, że konto analityczne służy do szczegółowej ewidencji, doprecyzowuje dane zaczerpnięte z kont głównych (jest elementem kont syntetycznych). Dane na kontach analitycznych możemy przedstawić w ujęciu: ilościowym, ilościowo-wartościowym (np. w przypadku materiałów, wyrobów gotowych, towarów – oprócz wartości możemy podać informacje w jednostkach naturalnych, np. kilogramach, sztukach itd.).

Powiązania pomiędzy oboma rodzajami kont są oparte na regule powtórzenia zapisu, tnz. każdy zapis dokonany na koncie analitycznym jest tożsamy z zapisem widniejącym na koncie syntetycznym. UWAGA! Ewidencję syntetyczną prowadzi się, bazując na zasadzie podwójnego zapisu, natomiast do prowadzenia konta analitycznego stosuje się zasadę jednostronnego zapisu (ponieważ stanowią jedynie powtórzenie zapisu dokonanego na koncie syntetycznym).

Przykład na koncie: “Materiały”

Zadanie dla Ciebie – spróbuj samodzielnie zrobić taką kombinację, np. dla konta “Środki trwałe”.

Na zakończenie muszę zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie funkcjonowanie kont analitycznych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera. Jeżeli stosujemy ewidencję komputerową konta analityczne funkcjonują tak jak konta syntetyczne (zasada podwójnego zapisu) tzn, że zapisów dokujemy na kontach syntetycznych w bieżących księgowaniach. Automatycznie już przekazywane są dane z kont analitycznych na konta syntetyczne. Jeżeli będziesz już mieć przyjemność prowadzić ewidencję komputerową zwróć uwagę, że od razu będziesz księgować na kontach analitycznych.

Pozdrawiam, Ewelina Dulęba

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here