Zestawienie obrotów i sald  – kiedy się sporządza?

Zestawienie obrotów i sald sporządza się na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca.

Zestawienie obrotów i sald – cel sporządzenia

Zestawienie obrotów i sald sporządza się w celu:

 • weryfikacji, czy wszystkie księgowania były przeprowadzone zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
 • wykrycia ewentualnych błędów naruszających zasadę podwójnego zapisu,
 • uzgodnienia obrotów kont księgi głównej z obrotami z dziennika,
 • przygotowania danych do sporządzenia bilansu końcowego,
 • uzyskania danych, w postaci trwałego zapisu o kosztach, przychodach oraz stanach składników majątkowych za wybrany okres i na konkretny dzień.

Zestawienie obrotów i sald opiera się na zasadzie podwójnego zapisu: 

Suma obrotów Winien  wszystkich kont= Sumie obrotów wszystkich kont Ma.

Elementy zestawienia obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald powinno zawierać co najmniej:

 • symbole lub nazwy kont,
 • salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego,
 • salda na koniec okresu sprawozdawczego,
 • sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • sumę obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego,
 • sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Przykładowe zestawienie obrotów i sald

Na podstawie sporządzonego zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych można sporządzić bilans końcowy – będę o tym jeszcze pisała 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here