Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zeznaniu:

 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT-CFC

mogą przeznaczyć 1% podatku od swoich dochodów/przychodów na poczet wybranej organizacji pożytku publicznego (dalej OPP).

Jakie należy spełnić warunki by móc skorzystać z odliczenia 1% podatku na OPP

1. Złożenie zeznania podatkowego bądź jego korektę w ustawowym terminie:

 • Do 31 stycznia (a do końca lutego w przypadku korekty)roku następującego po roku podatkowym: PIT-28
 • Do 30 kwietnia (a do 31 maja w przypadku korekty) następnego roku po roku podatkowym: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • Do końca dziewiątego miesiąca roku (a do końca dziesiątego miesiąca w przypadku korekty)następującego po roku podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej: PIT-CFC.

2. Opłacenie podatku wynikającego ze złożonego zeznania w wymaganym terminie:

 • Do 31 marca roku następującego po roku podatkowym: PIT-28
 • Do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym:  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • Do końca jedenastego miesiąca roku następującego po roku podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej: PIT-CFC.

3. Wybranie organizacji pożytku publicznego z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku znajdziesz tutaj: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Wystarczy, że na wybranym formularzu odnajdziesz pole:

“Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”  wskażesz numer KRS i kwotę podatku. Jak przekazać 1 podatku na konkretną osobę —>Jeżeli chcesz przeznaczyć 1% swojego podatku na konkretny cel/osobę z danej organizacji pamiętaj o wypełnieniu pola: cel szczegółowy.

Emeryci i renciści również mogą przekazać 1% podatku na rzecz OPP.

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A również mogą przekazać 1% podatku na rzecz OPP. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o przekazanie 1%.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here