IKZE odliczenia od dochodu – krótki wstęp

Podatnicy o których piszę poniżej, mogą w rozliczeniu za 2016 rok odliczyć od podstawy opodatkowania kwoty wpłacane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej IKZE). Co to jest IKZE? Jaki limity obowiązują? Jak skorzystać z odliczenia? O tym w dalszej części artykułu.

Zapraszam 👌

Co to jest IKZE?

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jest jedną z możliwości odkładania na emeryturę. Należy pamiętać jednak, że w momencie wypłaty środków zgodnie z obowiązującymi przepisami osiągamy przychód podlegający opodatkowaniu. Co prawda podatnicy (o których piszę poniżej) mogą skorzystać z odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania, ale czasem zdarza się tak, że limit nie pozwala na pełne skorzystanie z tej ulgi.

Wypłaty zgromadzonych oszczędności na IKZE można dokonać:

 • po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych
 • przez osoby uprawnione w przypadku śmierci oszczędzającego.

IKZE kto może skorzystać?

Jeżeli swoje dochody (przychody) opodatkowujesz według:

 • ogólnych zasadach według skali podatkowej (rozliczenie roczne na formularzu PIT-36, PIT-37)
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie roczne na formularzu PIT-28)
 • stawki 19 % – podatek liniowy (rozliczenie roczne na formularzu PIT-36L)

To w zeznaniu rocznym za 2016 rok będziesz mógł skorzystać z odliczenia od przychodu (jeżeli rozliczasz się ryczałtem) lub od dochodu (w pozostałych przypadkach) kwot wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W odliczeniach tych są pewne ograniczenia o których przeczytasz poniżej.

Ważne! Jeżeli rozliczasz się z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci –  nie wyklucza Cię to z możliwości skorzystania z omawianego odliczenia. Ważne abyś ulgę tę zastosował wyłącznie do osiąganych dochodów przez Ciebie. Nie ma przy tym znaczenia źródło osiąganych dochodów, może to być: działalność gospodarcza, umowa o pracę, zlecenie, dzieło. UWAGA‼ 👉👉Wyłączenie‼


Jeżeli Twoja umowa rozliczana jest ryczałtowo to nie będziesz mógł skorzystać z omawianego odliczenia przykładem może być zlecenie do 200 zł. 


Odliczenie IKZE – jakie są limity?

Jeżeli chcesz skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na IKZE musisz pamiętać o limitach:

 • możesz odliczyć wpłaty na IKZE tylko do wysokości osiągniętych przychodów,
 • możesz odliczyć 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2016 wynosi 4 866 zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia  16  grudnia 2015 r.  poz. 1268.

Dokumnety podstawą do skorzystania z odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania

Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE są dowody wpłat, które powinny zawierać:

 • dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty,
 • odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę,
 • datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku.

Natomiast, jeśli pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych podatnika na IKZE, aby skorzystać
z przysługującego prawa do odliczenia w celach dowodowych powinien dysponować on:

 • umową z pracodawcą, z której wynika zobowiązanie do potrącania z wynagrodzenia kwot wpłat na IKZE,
 • paski płacowe lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać kwota potrącenia oraz dysponować kopią przelewu dokonywanego przez pracodawcę na IKZE.

Przykład.

Jan Kowalski wpłacał w 2016 r. po 300 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła 3600zł. Dochód Jana Kowalskiego podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. wyniósł 80.000 zł. Dochód ten może pomniejszyć o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 3600 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2016 r., tj. kwoty  4 866 zł.


Jeżeli zastanawiasz się nad zmniejszeniem swojego podatku i chcesz założyć konto IKZE – weź pod uwagę wszystkie informacje jakie zawarłam powyżej. W kwestii odkładania na emeryturę dostępne jest również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – przy wypłacie środków z tego konta nie zapłacisz podatku, ponieważ wypłaty te są zwolnione z opodatkowania, ale również nie skorzystasz z odliczenia z tytułu wpłat na IKE w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania. Ustal więc swoje priorytety, przekalkuluj swoją sytuację i podejmij właściwą decyzję. Wiedzę w tym zakresie już posiadasz, a jeżeli masz do mnie jeszcze jakieś pytania – napisz w komentarzu lub użyj formularza w zakładce KONTAKT.Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205 ze zm.),
 • art. 26 ust. 1 pkt 2b, art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 (MP z dnia 27 listopada 2014 r. poz. 1122).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here