jak odliczyć krwiodawstwo od podatkuJak odliczyć krwiodawstwo od podatku -wstępne informacje

Każdy honorowy dawca krwi ma prawo do odliczenia wartości przekazanej w danym roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa:

  • od przychodu, jeżeli jest ryczałtowcem (rozliczenie roczne na formularzu PIT-28)
  • od dochodu, jeżeli podlega opodatkowaniu skalą podatkową (rozliczenie roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37).

Pamiętaj! O gromadzeniu dokumentacji potwierdzającej honorowe oddanie krwi w postaci zaświadczenia od jednostki w której tą krew oddawał. Dokument ten powinien być przechowywany minimum 5 lat.


Honorowy dawca krwi odliczenie od podatku – definicja

Honorowy dawca krwi to osoba , która chociaż raz oddała krew lub jej składniki za pośrednictwem akcji społecznej w której odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. W krwiodawstwie obowiązuje zasada dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

Jednym z przywilejów honorowego dawcy krwi jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.

Jak odliczyć krew od podatku? – wyjaśnieniejak odliczyć krew od podatku

Jak odliczyć krew od podatku? – To pytanie bardzo często ostatnio gościło w mojej skrzynce mailowej. Jak pisałam już powyżej darowizna na cele krwiodawstwa odliczana jest albo od przychodu albo od dochodu. Wszystko zależy od formy opodatkowania. Nie oznacza to, że fakt ten nie ma wpływu na wysokość podatku. Oczywiście ma, ponieważ ilość oddanej krwi, jej składników, osocza zmniejsza podstawę opodatkowania, co w rezultacie wpływa na zmniejszenie podatku, który dany podatnik musi oddać do urzędu.

Jak odliczyć krew od podatku? – przykład.

W celu obliczenia darowizny jaką podatnik przekazał na cele krwiodawstwa należy zastosować iloczyn oddanej krwi (w litrach) i ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za 1 litr oddanej krwi, który wynosi 130,00 zł.


Przykład.

Jan Kowalski prowadzący własną działalność gospodarczą, rozlicza się na zasadach ogólnych (zeznanie roczne składa na formularzu PIT-36). W roku podatkowym 2016 oddał na cele krwiodawstwa 2,0 litry krwi. Jak ustalić wysokość darowizny?

2 litry * 130,00 zł = 260,00 zł

Jan Kowalski w zeznaniu rocznym za 2016 rok będzie mógł odliczyć od swojego dochodu 260,00 zł (kwota stanowi  wysokość darowizny na cele krwiodawstwa).


Pamiętaj o limicie!

Każdy honorowy dawca krwi, który zamierza skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa musi pamiętać o limicie. Łącznie darowizna przekazana zarówno na cele krwiodawstwa jak i kultu religijnego i cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu lub przychodu (w zależności od formy opodatkowania). To znaczy, że jeżeli Twój dochód rocznie wyniósł przykładowo 60 000,00 zł i rozliczasz go w jednym zeznaniu np. PIT-37 to od tego dochodu możesz odliczyć: 60 000,00 * 6% =  3 600,00 zł. 

Jeżeli natomiast osiągałeś dochody z dwóch różnych źródeł i rozliczasz je na dwóch różnych zeznaniach to maksymalnie 6% możesz odliczyć zarówno od dochodu wykazanego w jednym jak i drugim zeznaniu.

Przykład.

Jan Kowalki w roku podatkowym 2016 osiągnął dochód z tytułu umowy o pracę (30 000,00 zł) oraz dochód z tytułu najmu (5 000,00 zł).  W tym samym roku oddał krew jako honorowy dawca krwi 2 litry = 260,00 zł oraz przekazał darowiznę na wymianę okien w kościele w wysokości 1 700,00 zł. Ile Jan Kowalski będzie mógł odliczyć od swoich dochodów?

Odpowiedź:

Umowa o pracę: 30 000,00 * 6%= 1800,00 zł

Najem: 5 000,00 * 6%= 300,00 zł.

W sumie Jan Kowalski może odliczyć od swoich dochodów 2 100,00 zł (1 800,00 + 300,00). Od dochodu z umowy i pracę rozliczanym w PIT-37 Jan Kowalski może odliczyć 1 700,00 zł (darowizna na kościół) oraz 100,00 zł darowizny na cele krwiodawstwa, pozostałe 160,00 zł może odliczyć od przychodu z najmu w zeznaniu rocznym PIT-28.


Posiadając te informacje możesz zrobić coś szczytnego i jednocześnie obniżyć wysokość podatku wykazanego w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

 

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here