Termin złożenia zeznania zbliża się coraz większymi krokami a Ty chcesz samodzielnie dokonać rozliczenia za 2016 rok? Zatem koniecznie przeczytaj dzisiejszy artykuł –  a w zasadzie serię artykułów. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki jak KROK po KROKU rozliczyć PIT za 2016 rok. 

Dlaczego seria artykułów?

Pomyślałam, że zdecydowanie bardziej czytelne będzie umieszczenie kilku artykułów odnośnie rozliczenia PIT-u KROK po KROKU.

Dlatego śledź koniecznie PAKTO.pl 🙂

Wszystko to i wiele innych przydatnych informacji znajdziesz w dziale:

 Rozliczenia roczne

Dziś dowiesz się jaki formularz będzie dla Ciebie odpowiedni do rozliczenia za 2016 rok.


W następnych wpisach ukażą się: 

 • W jakim przypadku płatnik złoży za Ciebie zeznanie roczne?
 • Sprawdź czy przysługują Ci:

a) rozliczenie na zasadach preferencyjnych (to może się okazać bardzo korzystne rozwiązanie – analizuj przepisy razem ze mną i bądź świadomy swoich praw!)

b) ulgi i odliczenia podatkowe

 • Jakie dokumenty ułatwią Ci rozliczenie i co z nimi zrobić? (nie wyrzucaj dokumentów, które mogą być Ci potrzebne do rozliczenia. W tym wpisie dowiesz się jakie dokumenty należy gromadzić).
 • Jak obliczyć zobowiązanie podatkowe?
 • Jakie obowiązują terminy składania zeznań?
 • Nadpłata w rozliczeniu rocznym – na jakich zasadach dokonywany jest zwrot podatku?
 • Podatek do zapłaty w zeznaniu rocznym – sprawdź jaki dzień Twojej zapłaty za podatek urząd uważa za dokonanie zapłaty (tutaj zamieszczę bardzo ważne informacje dotyczące uniknięcia odsetek od płatności dokonanej po terminie).

Jeśli zastanawiasz się na jakim formularzu powinieneś się rozliczyć dzisiejszy wpis powinien rozwiać Twoje wątpliwości. Jeżeli natomiast po przeczytaniu będziesz uważać, że Twój przypadek jest szczególny i nie będziesz mógł/a przyporządkować swoich źródeł dochodów do wymienionych poniżej formularzy napisz koniecznie w komentarzu – postaram się udzielić Ci odpowiedzi 🙂

A więc do dzieła!

Zacznij od ustalenia źródła osiągniętych przychodów

Zanim zaczniesz się rozliczać z osiągniętych przychodów za dany rok podatkowy koniecznie ustal ich źródło. To własnie źródło osiągniętych przychodów  i forma opodatkowania decydują o wyborze formularza na którym dokonasz rozliczenia podatkowego.

W zakresie opodatkowania dochodów/przychodów osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych:

PIT-28

Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-36

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność
gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskali dochody z zagranicy, lub mają obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęli dochody z najmu. Na formularzu PIT-36 jednocześnie podatnicy wykazują przychody wymienione poniżej (przy omówieniu PIT-37) np. wynagrodzenie ze stosunku pracy, jeśli takie wystąpiły.

PIT-36L

Formularz PIT -36L przeznaczony jest dla podatników którzy osiągnęli dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybierając opodatkowanie jednolitą 19% stawką
podatku.

PIT-37

Na formularzu PIT-37 rozliczą się podatnicy którzy uzyskali przychody:

 • wyłącznie w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:
  – ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
  – z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  (np. zasiłek chorobowy),
  – ze stypendiów,
  – z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
  – ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-38

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników którzy osiągnęli przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

PIT-39

PIT-39 przeznaczony dla podatników którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu), które nabyli po 2009 r.. Przychody ze zbycia prywatnej nieruchomości nabytej w 2009 r. nie podlegają opodatkowaniu – nie spowoduje konieczności rozliczenia jej, ponieważ od końca roku jej nabycia minęło 5 lat.

Formularze do rozliczenia za 2016 rok

Wszystkie formularze podatkowe można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce:

Formularze

Na koniec – przykład!!!

Bohater mojego portalu Jan Kowalski w 2016 roku osiągnął przychody z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Oprócz tego cały 2016 rok był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu otrzymywał oczywiście wynagrodzenie. Zatem Pan Jan Kowalski skorzysta formularza:

 • PIT-28  na którym rozliczy przychody z najmu oraz
 • PIT-37 na którym rozliczy dochody osiągnięte z tytułu umowy o pracę.


Podstawa prawna (do wszystkich artykułów z serii: Jak rozliczyć PIT KROK po KROKU):

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana „ustawą”,
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm).
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here