Często przy wycenie składników podlegających pod spis z natury pojawia się problem z ustaleniem ceny nabycia, dlatego dziś poruszę ten temat podając konkretny przykład.

Mam nadziej, że po nim wszystko się rozjaśni 🙂

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów cena nabycia to:

§ 3. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
3) cena nabycia – cenę zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze. 

Co to cena zakupu?

cena zakupu – cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Co stanowi koszt uboczny?

koszty uboczne związane z zakupem, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze – podane przykłady nie stanowią zamkniętego katalogu. 

Jak ustalić wartość poszczególnych składników spisu z natury według cen nabycia

W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury materiałów i towarów handlowych według cen nabycia należy ustalić procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11) w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów zewidencjonowanych (w kolumnie 10) (suma kosztów ubocznych zakupu przemnożona przez 100 i podzielona przez wartość zakupu).

O tak ustalony wskaźnik należy podwyższyć jednostkowy koszt zakupu, a następnie ustalić wartość poszczególnych składników spisu z natury.

Wzór stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Wp – procentowy wskaźnik

Ku – suma kosztów ubocznych zakupu

Wz – wartość zakupu

Wp =(Ku* 100)/Wz

 

Przykład.

Podatnik prowadzący jednoosobową działalnością gospodarczą wycenia składniki spisu z natury według cen nabycia.

W jaki sposób podatnik powinien ustalić wartość towarów według cenę nabycia , jeżeli:

cena zakupu wynosi: 125,00 zł, do tej ceny podatnik otrzymał 10% rabatu.

koszty transportu: 20,00 zł

koszty obróbki: 14,00 zł.

Odpowiedź:

  1. Ustalam cenę zakupu: 125,00 zł – 10% = 112,50 zł.
  2. Ustalam łączną wartość kosztów ubocznych zakupu: 20,00 zł + 14,00 zł = 34,00 zł
  3. Ustalam wartość towarów według cen nabycia:

 

Wp = 34,00 zł *100 = 3400/112,50=30,22 %

112,50 + (30,22% * 112,50) = 146,50

Wartość towarów posiadanych przez podatnika na dzień sporządzenia spisu z natury wynosi: 146,50 zł.

 

Oczywiście, przypominam, że podatnik może również dokonać wyceny wartości materiałów i towarów handlowych według cen zakupu, tj. bez podwyższenia tej ceny o wskaźnik kosztów ubocznych zakupu.

Pamiętaj! Przy wycenie składników podlegających pod spis z natury wg cen nabycia o dokładnym ustaleniu wartości: ceny nabycia i kosztów ubocznych zakupu – dalszą procedurę już znasz 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here